Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om omstruktureringsstödet till sockerbetsodlare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2008 11.00
Pressmeddelande -

Enligt statsrådet beslut av i dag den 19 juni kommer odlarnas andel av omstruktureringsstödet som betalas på grund av att sockerfabriken i Salo stängs, uppgå till 292,30 euro per ton. Maskinentreprenörerna får 370 euro per hektar. Stöden betalas ut senast i slutet av juni. Odlarna beviljas omstruktureringsstöd enligt antalet grundleveransrättigheter under regleringsåret 2006/2007. Stödet uppgår till 38 procent av detta antal. Enligt förslaget kommer stödet att ligga på ca 292,30 euro per sockerton. Av denna summa utgör det så kallade retroaktiva stödet ca 178 euro per ton. Stödet bygger på kommissionens beslut från i höstas att odlarna betalas ett ytterligare stöd i syfte att påskynda omstruktureringen inom sockerbranschen. Då beslutade man också att stödet betalas retroaktivt enligt den sockerkvot medlemsstaten tidigare avstått från. Av odlarnas totala stöd på 16,13 miljoner euro utgör ytterligare stödet högst 9,87 miljoner euro.

Stödet fastställs enligt arealen för sådd och skörd av sockerbeta. Stöd betalas för 30 procent av arealen för 2006 års kontraktarbete. Som maskinentreprenör betraktas en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska och juridiska personer som med egna jordbruksmaskiner och mot en finansiell ersättning har utfört odlingsarbeten för odlaren enligt kontrakt. Stödet kan inte beviljas för en sådan sockerbetsareal som innehas av maskinentreprenören eller sånings- eller skördemaskinens ägare. Stödet uppgår till 370 euro per hektar. I omstruktureringsstöd kan entreprenörerna få högst 0,69 miljoner euro.

Mer information om den politiska beredningen ger
överinspektör Auli Nurmi på jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 52263

Mer information om ansökan om och utbetalning av stödet ger
överinspektör Jussi Joutsiniemi på Landsbygdsverket, tfn 020 7725 647