Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet fastställde nivån på produktionsbidraget för nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriet 3.5.2007 10.49
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag 3.5.2007 det produktionsbidrag för nötkreatur som skall betalas för år 2006 till 125 euro per diko och 34 euro per slaktdjur. I nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget betalas högst 20 euro per hektar i regionerna A, B och C1 samt högst 25 euro per hektar i regionerna C2–C4. Dessutom betalas förhöjning till husdjursgårdar på högst 80 euro per hektar.

Huvuddelen av EU:s helfinansierade inkomststöd betalas via gårdsstödssystemet i form av fristående, av produktionen oberoende stöd. En del av stödet kan dock alltjämt betalas i form av ett produktionsbundet stöd. Utifrån rådets gårdsstödsförordning kan högst 10 procent av det totala stödbeloppet för sektorn betalas som produktionsbundet stöd. I Finland har man beslutat att betala detta stöd för vissa åkergrödor och för nötkreatur. Bindande gränser för stödbeloppet anges i kommissionens förordning. Produktionsbidrag för nötkreatur har ett maximibelopp på 10,1 miljoner euro.

Man beräknar att produktionsbidrag för dikor för år 2006 kommer att betalas för sammanlagt 55 500 djur och produktionsbidrag för slaktdjur och -kvigor för sammanlagt 90 400 djur. Utifrån ansökningarna skulle maximibeloppet på den ursprungliga stödnivån ha överskridits, och därför sänktes produktionsbidraget per stödberättigat djur i förhållande till överskridningen. I stöd betalas 125 euro per stödberättigad diko och 34 euro per stödberättigat slaktdjur.

I nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget (LFA-tilläggsandel) betalas för stödberättigade åkerarealer högst 20 euro per hektar i regionerna A, B och C1 samt högst 25 euro per hektar i regionerna C2–C4. Dessutom betalas förhöjning till husdjursgårdar på högst 80 euro per hektar. Beträffande LFA-tilläggsdelen har som husdjursgård definierats en gård vars beläggningsgrad är minst 0,4 djurenheter per kompensationsberättigad hektar eller en gård med minst 10 djurenheter under hela förbindelseperioden och en beläggning på minst 0,2 djurenheter per kompensationsberättigad hektar.

Med tilläggsdelen höjs kompensationsbidraget så att medeltalet för hela landet är 250 euro per hektar. Om det sammanlagda beloppet av kompensationsbidraget och den nationella tilläggsdelen för hela landet hotar överskrida maximimedeltalet 250 euro per hektar, kommer de hektarsspecifika stödnivåerna för LFA-tilläggsdelen att sänkas i motsvarande mån. Nivån på tilläggsdelen bestäms utifrån stödansökningarna år 2007. LFA-tilläggsdelen sammanlagt för hela landet beräknas uppgå till ca 119,3 miljoner euro.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Juha Vanhatalo, tfn (09) 160 52793
överinspektör Antero Nikander, tfn (09) 160 52926