Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtioneuvosto vahvisti nautojen tuotantopalkkion ja luonnonhaittakorvauksen

Maa- ja metsätalousministeriö 3.5.2007 10.49
Tiedote -

Valtioneuvosto vahvisti tänään 3.5. vuodelta 2006 maksettavaksi nautojen tuotantopalkkioksi 125 euroa emolehmää ja 34 euroa teuraseläintä kohti. Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa maksetaan enintään 20 euroa hehtaarilta alueilla A, B ja C1 sekä enintään 25 euroa hehtaarilta alueilla C2–C4. Lisäksi kotieläintiloille maksetaan kotieläintilojen korotusta enintään 80 euroa hehtaarilta.

EU:n kokonaan rahoittamista tulotuista pääosa maksetaan tilatukijärjestelmän kautta tuotannosta irrotettuna tukena. Osa tuesta voidaan kuitenkin edelleen maksaa tuotantosidonnaisena. Neuvoston tilatukiasetuksen perusteella voidaan maksaa tuotantosidonnaisena tukena enintään 10 prosenttia sektorin tuen kokonaismäärästä. Suomessa tätä tukea on päätetty maksaa eräille peltokasveille ja naudoille. Sitovat rajat maksettavan tuen määrälle on säädetty komission asetuksessa. Nautojen tuotantopalkkioiden enimmäismäärä on 10,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2006 emolehmien tuotantopalkkiota arvioidaan maksettavan yhteensä 55 500 eläimelle ja teurasnautojen ja teurashiehojen tuotantopalkkiota yhteensä 90 400 eläimelle. Hakemusten perusteella alkuperäisellä tukitasolla enimmäismäärä olisi ylitetty, joten tuotantopalkkiota tukikelpoista eläintä kohti alennettiin suhteessa ylittymiseen. Tukea maksetaan 125 euroa tukikelpoista emolehmää ja 34 euroa tukikelpoista teuraseläintä kohti.

Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (LFA-lisäosaa) maksetaan luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavalle peltoalalle enintään 20 euroa hehtaarilta alueilla A, B ja C1 sekä enintään 25 euroa hehtaarilta alueilla C2–C4. Lisäksi kotieläintiloille maksetaan kotieläintilojen korotusta enintään 80 euroa hehtaarilta. LFA-lisäosassa kotieläintilaksi on määritelty tila, jonka eläintiheys on vähintään 0,4 eläinyksikköä luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoista hehtaaria kohti tai tilalla on vähintään 10 eläinyksikköä koko sitoumuskauden ajan ja eläintiheys on vähintään 0,2 eläinyksikköä luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoista hehtaaria kohti.

Lisäosalla korotetaan luonnonhaittakorvausta siten, että koko maan keskiarvo on 250 euroa hehtaarilta. Jos koko maan osalta luonnonhaittakorvauksen ja kansallisen lisäosan yhteismäärä hehtaaria kohti uhkaa ylittää maksimikeskiarvon 250 euroa hehtaarilta, alennetaan LFA-lisäosan hehtaarikohtaisia tukitasoja vastaavasti. Lisäosan maksettava taso selviää vuoden 2007 tukihaun perusteella. LFA-lisäosaa arvioidaan maksettavan Manner-Suomessa yhteensä noin 119,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Juha Vanhatalo, p. (09) 160 52793
ylitarkastaja Antero Nikander, p. (09) 160 52926