Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde nivåerna på vissa nationella stöd 2007

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2007 10.45
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag den 22 november om nivåerna på nationella husdjursstöd och nivån på nordligt arealbaserat stöd för vete 2007. Stödnivåerna ändras något från januari 2007.

I Södra Finland (regionerna A och B) gäller ändringarna djurenhetsstödet för dikor och dikokvigor, tjurar, getter och tackor, hästar, svin och köttfjäderfä samt produktionsstödet för mjölk. Inom stödregion C gäller ändringarna djurenhetsstödet för svin och köttfjäderfä samt det nordliga arealbaserade stödet för vete.

Enhetsstöden justerades för att man inte ska överskrida anslaget. Hela det nationella stödet till Södra Finland och det nordliga stödet utbetalas med medel ur den nationella budgeten. Ändringarna rör ca 20 000 gårdar.

Stödet för dikor och dikokvigor sänks med två euro, dvs. till 77 euro, och stödet för tjurar med sex euro per djurenhet, dvs. till 199 euro.

Stödet för getter och tackor höjs med sex euro per djurenhet vilket innebär att stödet uppgår till 194 euro per enhet. Stödet för hästar sänks med fyra euro per enhet, dvs. till 200 euro.

Stödet för svin höjs med tre euro per enhet (201 euro efter ändringen), stödet för köttfjäderfä höjs med fyra euro per enhet (187 euro efter ändringen). Produktionsstödet för mjölk höjs med 0,1 cent per liter.

Nordligt stöd utbetalas inom regionerna C1-C4 i Mellersta och Norra Finland. Det beräknas att antalet stödberättigande djurenheter blir mindre än väntat och därför höjs stödet för svin med fyra euro och stödet för köttfjäderfä med två euro per enhet.

Det nordliga stödet för vete sänks med tre euro per hektar, dvs. till 57 euro.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Juha Vanhatalo, tfn 09-160 527 93