Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto vahvisti vuoden 2007 kansallisen tuen tukitasoja

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2007 10.45
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään 22.11. vahvistanut kansallisten kotieläintalouden tukien tukitasot vuodelle 2007 sekä vehnän pohjoisen hehtaarituen tason. Tammikuussa 2007 päätettyihin tukitasoihin tulee muutamia muutoksia.

Muutokset koskevat Etelä-Suomessa (tukialueet A ja B) emolehmien ja emolehmähiehojen, sonnien, uuhien ja kuttujen, hevosten sekä sikojen ja muun lihasiipikarjan eläinyksikkötukea ja maidon litrakohtaista tukea. Pohjoisen tuen alueella (C-tukialueet) tukitasomuutoksia tehtiin sikojen ja muun lihasiipikarjan eläinyksikkötukeen sekä vehnän pohjoisen hehtaarituen tasoon.

Yksikkötukia tarkistettiin, jottei tukiin varattu määräraha ylittyisi. Etelä-Suomen kansallinen tuki ja pohjoinen tuki maksetaan kokonaan kansallisista varoista. Nyt päätetyt muutokset koskevat noin 20 000 maatilaa Suomessa.

Tukialueilla A ja B emolehmien ja emolehmähiehojen eläinyksikkötukia alennetaan 2 eurolla eläinyksiköltä ja sonnien eläinyksikkötukea alennetaan 6 eurolla eläinyksiköltä. Muutoksen jälkeen tuki on emolehmillä ja emolehmähiehoilla 77 euroa ja sonneilla 199 euroa eläinyksiköltä.

Uuhien ja kuttujen tukea korotetaan 6 eurolla eläinyksiköltä. Muutoksen jälkeen tuki on uuhilla ja kutuilla 194 euroa eläinyksiköltä. Hevosten tukea alennetaan 4 eurolla eläinyksiköltä ja muutoksen jälkeen tuki on 200 euroa eläinyksiköltä.

Sikojen tukea korotetaan 3 euroa ja muun lihasiipikarjan tukea 4 euroa eläinyksiköltä. Muutoksen jälkeen tuki on sioilla 201 euroa eläinyksiköltä ja lihasiipikarjalla 187 euroa eläinyksiköltä. Maidon tuotantotuen määrää korotetaan 0,1 senttiä litralta tässä vaiheessa.

Pohjoista tukea maksetaan C-tukialueilla Keski- ja Pohjois-Suomessa. Sikojen ja lihasiipikarjan tukikelpoisten eläinyksikköjen määrän arvioidaan jäävän ennakoitua pienemmäksi, joten eläinyksikkötukea korotetaan C1-C4-tukialueilla sioilla 4 eurolla ja muulla lihasiipikarjalla 2 eurolla eläinyksiköltä.

Vehnän pohjoisen hehtaarituen määrää alennetaan 3 eurolla hehtaarilta. Muutoksen jälkeen vehnän pohjoinen hehtaarituki on 57 euroa hehtaarilta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Juha Vanhatalo, p. (09) 160 52 793