Hoppa till innehåll
Media

Vårdplanen för Finlands vargstam färdig

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2005 9.00
Pressmeddelande -

Vårdplanen beskriver de åtgärder som jord- och skogsbruksministeriet kommer att vidta för vård av vargstammen och för lösning av konfliktsituationer kring vargfrågor. Vårdplanen för vargstammen är den första av de vårdplaner för enskilda viltarter som just nu bereds vid jord- och skogsbruksministeriet.

Vårdplanen bygger på internationella direktiv och i planen beaktas Finlands internationella skyldigheter i fråga om vård av vargstammen. Under de olika faserna av arbetet konsulterades på ett brett plan lokala invånare, regionala aktörer och nationella intressegrupper.

Vårdplanen för Finlands vargstam är tvådelad. Den första delen presenterar bakgrunden till jord- och skogsbruksministeriets vargpolitik. Den beskriver vargens biologi och vargstammens tillstånd samt jämför de centrala delarna i Finlands situation med internationella forskningsresultat. Därtill handlar den första delen bland annat om nationell lagstiftning, internationella skyldigheter och samarbetsformer, ekonomisk skada orsakad av vargar, vargens och människans gemensamma historia, tidigare mål för vargstammens vård och genomförd vård av stammen. Vidare innehåller den första delen forskningsmaterial som baserar sig på samrådsförfarande och som hörnära ihop med planens åtgärdsdel, d.v.s. den egentliga vårdplanen.

Åtgärdsdelen presenterar grundläggande riktlinjer som baserar sig på vargens biologi och sådana som anses socioekonomiskt viktiga. Genom att genomföra dessa principer fortsätter jord- och skogsbruksministeriet vargstammens systematiska vård. Det grundläggande målet för vargstammens vård är att bevara stammens gynnsamma skyddsnivå. Detta nås genom olika åtgärdshelheter. Det föreslås åtgärder som bl.a. rör vård av varg på regionnivå, förebyggande av skador och deras kostnader, ersättning av skador, undantag från skyddet av varg, uppföljning av vargstammen, forskning och dess utveckling, rådgivning, information, övervakning av jakt och samarbete mellan olika instanser.

I september 2005 väckte Europeiska gemenskapernas kommission talan mot Finland om skötseln av vargfrågor. Finland gav sitt svar 7.12.2005 och invände mot påståendet. Vårdplanen påvisar för sin del för kommissionen hur Finland tänker ta hand om vargpolitiken.

Närmare information lämnas av:

specialmedarbetare Jouni Lind, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53302 överinspektör Sauli Härkönen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 752 3302

>> Vårdplanen för Finlands vargstam (på finska)