Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommentarer önskas om kriterierna för upphandling av ansvarsfullt producerade livsmedel

7.2.2017 22.56 | Publicerad på svenska 8.2.2017 kl. 15.52
Nyhet

Motiva önskar få kommentarer om förslaget till kriterier för upphandling av ansvarsfullt producerad mat. Målet är att få fram fungerande kriterier som den offentliga sektorn kan använda vid upphandling och som livsmedelssektorn förmår uppfylla i konkurrensutsättningar. Tidsfristen för kommentarerna är den 24 februari 2017.

Kommentarerna, som Motiva behandlar efter tidsfristens utgång, ska användas för vidareutveckling av kriterierna.  Kommentarerna ska sändas via webropol-blanketten senast den 24 februari 2017:

Kriterierna kompletterar grunderna för bedömningen av offentlig upphandling av måltidstjänster

I juni 2016 gav statsrådet ut principbeslutet om kriterierna för offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster. Statsrådet förutsätter att man vid offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster strävar efter hög kvalitet och totalekonomisk hållbarhet. Detta kan nås genom att det vid upphandlingen krävs att det används sådana livsmedel och måltidstjänster som har producerats med odlings- och produktionsmetoder som tar hänsyn till miljön och främjar djurens välbefinnande och livsmedelssäkerheten.

I principbeslutet föreslogs framtagande av praktiska upphandlingsanvisningar.  På uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet ska Motiva ta fram anvisningar med kriterier som täcker djurens välbefinnande, livsmedelssäkerheten, miljökonsekvenserna och det sociala ansvarstagandet.

Syftet med kriterierna är att utveckla efterfrågan och marknadsföringen av livsmedel mot en mer ansvarstagande riktning.

Ytterligare information:
Elina Ovaskainen, sakkunnig, Motiva, elina.ovaskainen(at)motiva.fi, tfn 09 6122 5066
Anna-Leena Miettinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi, tfn 029 516 2409
Risto Lahti, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi