Hoppa till innehåll
Media

Ur tippningsvinstmedel 40,5 miljoner euro till hästområdet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2018 13.34
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag jord- och skogsbruksministeriets plan för fördelning av Veikkaus Ab:s avkastning till hästområdet. Avkastningen uppskattas till sammanlagt 40,5 miljoner euro. Enligt lotterilagen ska avkastningen användas för att främja hästuppfödning och hästsport.

Av Veikkaus Ab:s avkastning på 40,5 miljoner euro ska 30,1 miljoner euro användas för pris- och verksamhetsunderstöd som går till central- och landskapstravbanor. Prisstödet upptar 19,6 miljoner euro och verksamhetsstödet 10,5 miljoner euro. Den resterande summan ska användas för mindre understöd som fastställs under år 2018, till exempel för hästuppfödning, för stöd som beviljas centralorganisationerna för travsport och ridning samt sommartravbanor.

Den delen av Veikkaus Ab:s avkastning som anvisas för hästområdet bygger på en preliminär uppgift. Den slutliga andelen är beroende på Veikkaus Ab:s realiserade affärsvinst.

Travtävlingarnas priser är hästområdets viktigaste finansieringskälla. Tillräckligt stora prissummor uppmuntrar hästägare till långsiktig uppfödnings-, tränings- och tävlingsverksamhet och skapar också förutsättningar för investeringar och en lönsam näring.

Verksamhetsstödet till travbanor används för att upprätthålla travtävlingsverksamhetens infrastruktur. Stödet ger travsportentusiaster möjligheter att tävla och utöva fritidsintressen samt möjliggör högklassiga travsportevenemang. Om man ser på antalet besökare, är travsport nummer två bland de populäraste sportgrenarna i Finland.

Ytterligare information:
Tauno Junttila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2290
Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2077

fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Administration Djur och växter