Hoppa till innehåll
Media

Vatten, natur och människa – nordiska länderna i spetsen när det gäller kontroll av antibiotikaresistens

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2016 14.44 | Publicerad på svenska 2.12.2016 kl. 15.19
Nyhet

År 2016 har Finland ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordförandeskapsperiodens temaområden är vatten, natur och människa. På problemet med antibiotikaresistens har man uttryckligen velat se genom de här områdena.

Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot sådana antibiotika som tidigare bitit på infektioner orsakade av dessa bakterier. Antibiotika- och mikrobläkemedelsresistens är ett växande problem världen över och riskerar allvarligt vård av människo- och djursjukdomar. Mot alla sjukdomar finns inte längre några effektfulla antibiotika.

Nordiska experter inom mikrobläkemedelsresistensområdet träffades i Helsingfors den 23 – 24 november för att diskutera kontroll av mikrobläkemedelsresistensen ur miljöperspektiv. Mötets resultat rapporteras i december till en arbetsgrupp som planerar en nordisk mikrobläkemedelsresistensstrategi. Av EU-länderna använder Finland näst minst djurläkemedel mot sjukdomar hos produktionsdjur, endast 22,3 mg per djurmassaenhet. I alla nordiska länderna används relativt sett mindre djurläkemedel än i det övriga Europa. Utanför Europa är användningen bredare.

Trots att Finland och de nordiska länderna inte använder så mycket djurläkemedel, saknar man fortfarande svar på frågan om resistenta bakterier via stallgödsel och avloppsvatten smittar från djur till miljön. Det finns än så länge rätt så lite information om resistenta bakteriers cirkulation i vår levnadsmiljö. Forskningsprojekt kring ämnet pågår bl.a. vid Helsingfors universitet.

För att öka kunskapen och förståelsen behövs det mer tvärvetenskapligt samarbete och en dialog mellan experterna i olika sektorer, utveckling av gemensamma metoder samt gemensamma bredare forskningsprojekt såväl på nationell och nordisk nivå som på EU-nivå.

Ytterligare information:
Marjatta Rahkio, veterinärråd, tfn 0295 16 2102
Nina Kaario, veterinäröverinspektör, tfn 0295 16 2107

Djur och växter EU och internationella frågor Natur och klimat Vatten