Hyppää sisältöön
Media

Vesi, luonto ja ihminen - Pohjoismaat edelläkävijöinä antibioottiresistenssin hallinnassa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2016 14.44
Uutinen

Suomi on vuonna 2016 pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtaja. Suomen puheenjohtajuuskauden teemoja ovat vesi, luonto ja ihminen. Antibioottiresistenssiongelmaa on Suomen puheenjohtajuuskaudella haluttu tarkastella nimenomaan näiden teemojen kautta.

Antibioottiresistenssi tarkoittaa bakteerien muuttumista vastustuskykyisiksi sellaisille antibiooteille, jotka ovat aiemmin tehonneet näiden bakteereiden aiheuttamien infektioiden hoitamiseen. Antibiootti- ja mikrobilääkeresistenssi on maailmanlaajuisesti yleistynyt ja haittaa vakavalla tavalla ihmisten ja eläinten sairauksien hoitoa. Kaikkiin sairauksiin ei enää ole tehokkaita antibiootteja saatavilla.

Pohjoismaiset mikrobilääkeresistenssin asiantuntijat kokoontuivat 23. - 24.11. Helsingissä pohtimaan mikrobilääkeresistenssin hallintaa ympäristönäkökulmasta. Kokouksen tulokset raportoidaan joulukuussa kokontuvalle pohjoismaista  mikrobilääkeresistenssistrategiaa suunnittelevalle  työryhmälle. Suomessa käytetään eläinlääkkeitä tuotantoeläimille toiseksi vähiten EU-maista, vain 22,3 mg eläinmassayksikköä kohden. Kaikissa Pohjoismaissa eläinlääkkeiden suhteellinen käyttö on vähäistä muuhun Eurooppaan nähden. Euroopan ulkopuolella käyttö on vieläkin laajempaa.

Vaikka eläinlääkkeiden käyttö on Suomessa ja Pohjoismaissa vähäistä, kysymys resistenssin mahdollisesta siirtymisestä eläimistä lannan ja jätevesien kautta ympäristöön on yhä vailla vastausta. Resistenssin kiertokulusta elinympäristössämme tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Asiaan liittyviä tutkimushankkeita on kuitenkin vireillä muun muassa Helsingin yliopistossa.

Tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi tarvitaan lisää poikkitieteellistä yhteistyötä ja eri alojen asiantuntijoiden välistä vuoropuhelua, yhteisten menetelmien kehittämistä sekä yhteisiä entistä laajempia tutkimushankkeita niin kansallisesti kuin pohjoismaisella ja myös EU-tasolla.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio, 0295 16 2102
eläinlääkintöylitarkastaja Nina Kaario, 0295 16 2107

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto Vesi