Statsrådet och ministerierna Media

Effektivare jakt på vildkanin

Jord- och skogsbruksministeriet 29.10.2009 12.04
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag en ändring i jaktförordningen som underlättar och effektiviserar regleringen av beståndet av vildkanin. Framöver är det möjligt använda fällor som fångar kaninen levande. Därutöver är det tillåtet att använda salongsgevär eller hagelgevär i mindre kaliber än i dag. Tidigare har man behövt ett undantagstillstånd till detta.

Kaninen får också en ny fredningstid, dvs. 1.4 −31.8. Tidigare började tiden redan den 1 mars.

Från och med början av 2000-talet har beståndet av vildkanin ökat påtagligt i Helsingfors. I huvudstadsregionen har kaninerna spridit sig redan såväl till Esbo som till Vanda. Hösten 2008 uppskattades antalet till 7 000. Någon exakt uppskattning av kaninernas faktiska antal är det svårt att ge.

Ju effektivare man kan stoppa kaninen från att sprida sig, desto mindre möjligheter har kaninen att erövra nya områden och orsaka ändringar i naturens näringsnätverk och arternas biologiska mångfald.

Även ändringens ekonomiska konsekvenser är positiva. Förvaltningen sparar resurser när det inte längre krävs undantagstillstånd för att använda sedvanliga fångstmetoder. I och med ändringen är möjligt att fånga vildkaniner inom områden där innehavaren av jakträtten har gett tillstånd till jakt.

I Helsingfors har kaninerna ökat i antal och spridit sig ut till nya områden vilket har medfört avsevärt stora ekonomiska förluster. Värdet på förstörda växter och träd i parker i enbart de områden som Helsingfors stad äger, uppgår till flera hundratusen euro och antalet skador fortsätter att öka. Kaniner vållar också stor skada på gravgårdar som drabbats av angrepp från kaniner som gräver i gravar och gravstensgrunder och äter upp växter.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tfn 0400 238 505

Sirkka-Liisa Anttila