Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Villikanin pyynti tehostuu

Maa- ja metsätalousministeriö 29.10.2009 12.04
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt metsästysasetuksen muutoksen, jonka avulla helpotetaan ja tehostetaan villikanikannan säätelyä. Jatkossa villikanin metsästyksessä on mahdollista käyttää elävänä pyytävää loukkua. Tämän lisäksi pienoiskiväärin tai nykyistä pienempikaliiperisen haulikon käyttö sallitaan. Aikaisemmin edellä mainitut menetelmät ovat vaatineet poikkeusluvan.

Asetusmuutoksella puututaan myös villikanin rauhoitusaikaan. Jatkossa villikani on rauhoitettu 1.4.−31.8. välisenä aikana. Aikaisemmin rauhoitusaika alkoi jo 1.3.

Villikanikanta on kasvanut voimakkaasti Helsingissä 2000-luvun taitteesta lähtien. Pääkaupunkiseudulla kannan levinneisyys yltää jo Kehä III:n ulkopuolelle sekä Espoossa että Vantaalla. Helsingin villikanikannan arvioitiin syksyllä 2008 olevan 7000 yksilön luokkaa. Kanien todellista määrää koko levinneisyysalueella on vaikea arvioida.

Mitä tehokkaammin villikanin leviäminen voidaan ehkäistä, sitä pienemmät mahdollisuudet lajilla on levittäytyä laajalle alueelle ja aiheuttaa muutoksia luontomme ravintoverkoissa ja lajiston monimuotoisuudessa.

Myös asetusmuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat myönteiset. Hallinnossa säästyy resursseja kun villikanien pyynnissä tavanomaisten pyyntimenetelmien käyttöön ei enää tarvitse myöntää poikkeulupia. Muutoksilla villikanien metsästäminen mahdollistetaan alueilla, joiden metsästysoikeuden haltija on antanut pyyntiin luvan.

Helsingissä kanikanta on runsastuessaan ja uusille alueille levitessään aiheuttanut hyvin merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Tuhoutuneiden puistokasvien ja puiden arvo pelkästään Helsingin kaupungin omistamilla alueilla on satoja tuhansia euroja ja vahingot ovat edelleen kasvussa. Kanit aiheuttavat merkittäviä vahinkoja myös hautausmailla kaivamalla hautoja ja hautakivien perustuksia sekä syömällä kasveja.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, puh. 0400 238 505

Sirkka-Liisa Anttila