Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Marockansk kommissionär Abdeladim Lhafi på besök i Finland

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet
6.6.2016 15.46
Pressmeddelande

Abdeladim Lhafi som svarar för skogs- och vattenfrågorna i Marocko besöker Finland den 8 - 10 juni. Under besöket träffar kommissionären bl.a. jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Målet med besöket är att intensifiera samarbetet kring skogar och vattenbruk och förbereda sig till partsmötet under FN:s klimatkonvention i Marocko i november.

Kommissionär Lhafi och minister Tiilikainen diskuterar bl.a. partsmötet som går av stapeln i Marrakech i Marocko den 7 - 18 november. Marocko bereder aktivt mötet under ledning av Lhafi. Ett lyckat partsmöte är viktigt för Marocko. Besöket i Finland är ett led i att nå målet eftersom Finland är en uppskattad samarbetspart när det gäller att bekämpa klimatförändringar.

Enligt Marocko är det viktigt att såväl de statliga som de icke statliga aktörerna engagerar sig för klimatet. I Marrakech förväntar man sig en fortsättning på de civila samhällsaktörernas globala Lima-Paris Agenda som vill se snabbare åtgärder för att motverka klimatförändringar redan innan Pariskonventionen börjar gälla.

På Parismötet efterlyste Marocko grundliga förändringar i politiken eftersom landet satsar väldigt mycket på att motverka och anpassa sig till klimatförändringar. Marocko har ambitiösa klimatmål som, om de uppnås, är en tillräckligt stor nationell satsning för att nå det gemensamma målet. Marocko satsar skärskilt på energi-, avfalls-, vatten- och avloppsvattenfrågor samt på jordbruk och hållbart skogsbruk.

Besökets mål är också ett ökat samarbete mellan Finland och Marocko i naturresursfrågor. Finland och Marocko undertecknar under besöket ett samarbetsprotokoll. Detta i syfte att öka samarbetet i synnerhet inom områdena skog, skogsbruk, vattenbruk och användning av vattenresurser. Lhafi bekantar sig med bl.a. fröproduktionen, sågningen och virkesdrivningen.

Marocko är känsligt för klimatförändringar, och till exempel tillgången till vatten är hotad. Om utvecklingen fortsätter så här, förväntas Marockos läge bli värre och kritiskt under de följande årtiondena. Ökad konsumtion till följd av urbanisering och jordbruk, klimatförändringarnas effekter, vattenförorening och en ohållbar vattenanvändning är utmanande. 

Ytterligare information:
Marjukka Mähönen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 721 7161
Heikki Granholm, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2130
Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatförågor, miljöministeriet, tfn 050 341 1758

EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Klimatförändring Natur och klimat Skogar Vatten