Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

YK:n ilmastokokoukseen valmistautuvan Marokon komissaari Abdeladim Lhafi vierailee Suomessa

Maa- ja metsätalousministeriöYmpäristöministeriö
6.6.2016 15.46
Tiedote

Marokon metsä- ja vesiasioista vastaava komissaari Abdeladim Lhafi vierailee Suomessa 8.–10. kesäkuuta ja tapaa vierailunsa aikana muun muassa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen. Vierailun tavoitteena on tiivistää metsiin ja vesiviljelyyn liittyvää yhteistyötä sekä valmistautua Marokossa marraskuussa pidettävään YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokoukseen.

Komissaari Lhafi ja ministeri Tiilikainen keskustelevat muun muassa Marokon Marrakechissa 7.–18. marraskuuta järjestettävästä ilmastosopimuksen osapuolikokouksesta. Marokko valmistelee kokousta komissaari Lhafin johdolla aktiivisesti ja osapuolikokouksen onnistuminen on Marokolle tärkeää. Komissaari Lhafin Suomen vierailu on osa tavoitteen saavuttamista, sillä Suomi on arvostettu yhteistyökumppani ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa.

Marokko on korostanut, että ilmastotoimiin on saatava mukaan sekä valtiolliset että ei-valtiolliset toimijat. Marrakechissa onkin odotettavissa jatkoa kansalaisyhteiskunnan toimijoiden globaalille Lima-Paris Action Agendalle, jolla pyritään kiihdyttämään ilmastonmuutoksen vastaisia toimia jo ennen Pariisin ilmastosopimuksen voimaantuloa.

Pariisin kokouksessa Marokko peräänkuulutti perustavanlaatuista politiikan muutosta, sillä maa investoi merkittävästi ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Marokko on ilmoittanut kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan, jotka toteutuessaan olisivat riittävä kansallinen panostus Pariisin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Marokko panostaa erityisesti energia-, jäte-, vesi- ja jätevesisektoreihin sekä maatalouteen ja kestävään metsätalouteen.

Komissaari Lhafin vierailun tarkoituksena on myös luonnonvarayhteistyön lisääminen Suomen ja Marokon välillä. Vierailun aikana Suomi ja Marokko allekirjoittavat yhteistyöpöytäkirjan, jonka avulla pyritään lisäämään yhteistyötä erityisesti metsiin ja metsätalouteen sekä vesiviljelyyn ja vesivarojen käyttöön liittyen. Lhafin tutustuu muun muassa siementuotantoon ja sahaukseen sekä puun korjuuseen metsässä.

Marokko on altis ilmastonmuutokselle, ja esimerkiksi veden saanti on uhattuna. Kehityksen jatkuessa nykyisellään Marokon tilanteen odotetaan heikkenevän kriittiseksi seuraavina vuosikymmeninä. Haasteita ovat muun muassa kaupungistumisesta ja maanviljelystä johtuva kulutuksen kasvu, ilmastonmuutoksen vaikutukset, veden saastuminen ja pohjavesien kestämätön käyttö.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Marjukka Mähönen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 721 7161
metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2130
ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia, ympäristöministeriö, p. 050 341 1758

*Komissaarin nimen kirjoitusasua korjattu 7.6. klo 15:40

EU ja kansainväliset asiat Ilmastonmuutos Kimmo Tiilikainen Luonto ja ilmasto Metsät Vesi