Hoppa till innehåll
Media

Skogsnaturens mångfald främjas med miljöstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2008 12.15
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har idag anvisat 7 139 500 euro för miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen i enlighet med lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, samt för planering och genomförande av riksomfattande projekt som främjar naturvården i skogarna. Medlen anvisas huvudsakligen till skogscentralerna för betalning av stöd som beviljas skogsägarna.

Anslaget är 198 000 euro högre än beloppet som användes till genomförandet av motsvarande projekt år 2007. År 2008 kan man med miljöstödet främja bevarandet av skogsnaturens mångfald vid uppskattningsvis 830 objekt och finansiera tiotals nya naturvårdsprojekt, för vilka behovet av arbetskraft har bedömts vara cirka 52 årsverken.

För riksomfattande projekt som genomförs enligt beslut av jord- och skogsbruksministeriet, vilka stödjer miljövården i skogarna och bevarar den biologiska mångfalden, reserveras ytterligare 389 000 euro.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
forstrådet Marja Hilska-Aaltonen, tfn (09) 160 52415, 040 751 8436