Hyppää sisältöön
Media

Ympäristötuki edistää metsäluonnon monimuotoisuutta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2008 12.15
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään osoittanut 7 139 500 euroa kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiseen ympäristötukeen ja metsäluonnonhoitohankkeisiin sekä metsien luonnonhoitoa edistävien valtakunnallisten hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Varat osoitetaan pääosin metsäkeskuksille metsänomistajille myönnettävien tukien maksatukseen.

Määräraha on 198 00 euroa suurempi kuin vastaavien hankkeiden toteutukseen vuonna 2007 käytetyt varat. Vuonna 2008 ympäristötuella voidaan edistää metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämistä arviolta 830 kohteella ja rahoittaa kymmeniä uusia luonnonhoitohankkeita, joiden työvoiman tarpeen on arvioitu olevan noin 52 henkilötyövuotta.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä tehtäviin valtakunnallisiin metsien ympäristönhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä tukeviin hankkeisiin varataan lisäksi 389 000 euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, puh. (09) 160 52415, 040 751 8436