För projektet ”återvinning av hästgödsel” söks genomförare

Jord- och skogsbruksministeriet 5.4.2016 11.19
Pressmeddelande

Enligt målet i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram ska tillvaratagandet av näringsämnen särskilt ökas inom områden som är känsliga med tanke på Östersjön och andra sjöar och vattendrag. Målet är att minst 50 procent av stallgödseln och det kommunala avloppsslammet ska omfattas av avancerad behandling före 2025. Ett ytterligare mål i regeringsprogrammet är att tillåta användning av hästgödsel inom energiproduktionen.

I anslutning till regeringsprogrammets spetsprojekt om kretsloppsekonomi öppnar jord- och skogsbruksministeriet ansökan för ett treårigt projekt om återvinning av hästgödsel.  Projektet ska genomföras åren 2016-2018. Den totala finansieringen för det treåriga projektet är 600 000 euro (200 000 euro per år).

Projektets mål är att bidra till återvinning av näringsämnen och utvinning av energin i hästgödsel. Projektet ska resultera i att möjligheterna för återvinning av hästgödsel är kartlagda och goda verksamhetskoncept har skapats för såväl regionala, lokala som enskilda aktörer.  Vidare har aktörer fått vägledning i att välja olika lösningsmodeller och nödvändiga investeringar.

Ansökningsannonsen och ansökningsblanketten finns att få på mmm.fi/forskning-och-utveckling/ansokningsannonser. Ansökningstiden är den 5 april till den 29 april 2016.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 400
Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 346
[email protected]

Bioekonomi Djur och växter Forskning och utveckling Mat och jordbruk Natur och klimat spetsprojekt