Minister Tiilikainen till Japan och Sydkorea 8 - 11.3.2017

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet 7.3.2017 9.57 | Publicerad på svenska 7.3.2017 kl. 10.09
Pressmeddelande
Kuva: Kati Kilpinen/ Finpro

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen besöker Japan och Sydkorea den 8 - 11 mars med en företagsdelegation. Syftet med Team Finland-resan är att göra finska bioekonomi- och livsmedelsföretag bekanta på den japanska och koreanska marknaden och främja handeln mellan länderna.

Till delegationen hör 22 representanter för företag som tillverkar bryggeri-, kött- och spannmålsprodukter och förädlar bär och honung. I resan deltar också ett antal startups inom det bioekonomiska området. Företagen tar tillvara på skogsbiomassor och utvecklar och kommersialiserar ny teknik och nya produkter utifrån finska innovationer. 

Under besöket i Tokyo ska minister Tiilikainen träffa miljöminister Koichi Yamamoto och jordbruks-, skogs- och fiskeminister Yuji Yamamoto. På agendan står diskussioner om livsmedelsexport och ländernas samarbete inom områdena bioekonomi, cirkulär ekonomi, arktiskt kunnande och investeringar. Även det strategiska samarbetet mellan Japan och Finland, klimatförhandlingarna i Paris och frihandelsförhandlingarna mellan EU och Japan tas upp.

Tiilikainen besöker också mässan FoodEx där man ordnar ett seminarium med finsk mat som tema.  Foodex är det största internationella evenemanget för yrkesfolk inom mat- och dryckesbranschen i Asien.

I Seoul i Sydkorea träffar minister Tiilikainen jordbruks- och livsmedelsminister Kim Jae-Soon och minister Sohn Mungi som svarar för livsmedelssäkerhetsfrågorna. Ministrarna diskuterar livsmedelssäkerhet och ländernas samarbete inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Ett besök på ett seminarium som presenterar finskt kött och öl hör också till programmet. Till företagsdelegationen som besöker Sydkorea hör 13 företag inom bryggeriindustri, köttindustri och grön bioekonomi.

Japan och Sydkorea hör till Finlands viktigaste handelspartner utanför EU. Finland har redan länge exporterat bl.a. skogs- och varvsindustriella produkter till dessa länder. Nu vill man skapa tillväxt även inom områdena mervärdeslivsmedel och -läsk samt bioekonomisk och cirkulär ekonomisk kompetens.

Ytterligare information:
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 50 341 9934, jukka-pekka.kataja(at)mmm.fi
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 40 029 1910, jaana.husu-kallio(at)mmm.fi
Aulikki Hulmi, direktör för internationella ärenden, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 113, aulikki.hulmi(at)mmm.fi
Tita Korvenoja, råd för internationella ärenden, miljöministeriet, tfn +358 50 301 4605, tita.korvenoja(at)ym.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Team Finland