Blogg

Inlägg med kategori Johanna Kohl .

Forskningen har en central roll på vägen mot en klimatsäker markanvändning – kom med idéer till forskningsteman!

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI) är en central del av jord- och skogsbruksministeriets åtgärdspaket Klimatlösningar inom...