Blogg

Inlägg med kategori Liisa Saarenmaa .

Ny version av Finlands bioekonomistrategi

Arbetet med att uppdatera Finlands nationella bioekonomistrategi har inletts. Den gällande strategin antogs 2014 som ett led i statsrådets principbeslut...