Blogg

Inlägg med taggen blogit .

Ett arbetsdrygt och intressant CAP-år att se fram emot

Arbetet med att bereda EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har redan pågått i ett och ett halvt år. Samtidigt inledde också en nationell strategi- och...

Finland - ett land med livskraftiga landsbygdsområden

Finland är ett av de europeiska länderna som består av områden som  betecknas som landsbygd. EU-ländernas ekonomiska framgång har i allmänhet en...

Hur ska konsumenter få mer inhemsk fisk

Fiskerinäringens värdekedja är en helhet som bildas av fisket, fiskodlingen och -förädlingen samt handeln. Hela värdekedjan har utvecklats i positiv riktning...

1,4 euro per dag för säker hållbart producerad mat

Jordbruket och i synnerhet jordbruksstöden väcker diskussion. Och det är bra. Det är en viktig sak, det är inte alltid så enkelt att förstå stödpolitikens...