Den efterlängtade kräftsäsongen är snart här

18.7.2024 11.55
JSM
Kräftfiskesäsongen inleds den 21 juli klockan 12 och fortsätter fram till den sista oktober. För många finländare hör kräftfiske och kräftskivor till sommarens höjdpunkter. Sommarens kräftsäsong förväntas blir bra, eftersom försommaren varit varm.  

Frankrike anslöt sig till de skogsrika ländernas grupp inom EU

16.7.2024 16.03
JSM
Gruppen For Forest + lyfter fram de skogsrika medlems-ländernas perspektiv i EU.

Jordbruksministrarna diskuterade landsbygdens livskraft och generationsväxlingar vid gårdsbruksenheter

15.7.2024 20.17
JSM
På bilden minister Essayah tillsammans med Spaniens jordbruksminister Luis Planas Puchades och Portugals jordbruksminister José Manuel Fernandes. Foto: Europeiska unionen.
Jordbruks- och fiskerådet sammanträdde i Bryssel den 15 juli 2024. På dagordningen stod landsbygdsområdenas livskraft och handelsrelaterade jordbruksfrågor. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Vietnam har godkänt import av svin- och fjäderfäkött från Finland

15.7.2024 13.09
JSM
Vietnams jordbruks- och landsbygdsministerium har meddelat att de har godkänt import av svin- och fjäderfäkött, samt köttprodukter av de här djuren från Finland. Exporten från Finland kan inledas då de finländska exportanläggningarna har i Vietnams register över importanläggningar.

Glasögon för mörkerseende och artificiell belysning blir tillåtna vid jakt på vildsvin

6.5.2024 13.55
JSM
Republikens president stadfäste fredagen den 3 maj lagen om ändring av 33 § i jaktlagen. Lagen träder i kraft den 10 maj 2024.

Stöden till jordbruket och landsbygden svarar på finländarnas oro

18.4.2024 10.07
JSM

Räcker maten till? Fungerar nätet? Bevaras naturen? Finansieringen för jordbruket och landsbygden svarar på denna vardagsoro. I fjol stöddes matproduktionen och utvecklingen av landsbygden i Finland med 1,8 miljarder euro.


EU-stöd främjar utveckling av biodlingen och tryggar framtiden för det nordiska biet

21.3.2024 15.42
JSM
Marknadsenheten vid jord- och skogsbruksministeriet ordnade ett tillfälle om aktuella frågor inom biodlingen för aktörerna inom branschen. Vid tillfället diskuterade man hur genomförandet av CAP-planen har kommit igång och de planerade ändringarna i honungsdirektivet.

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt för utveckling av livsmedelssystemet

5.3.2024 12.48
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har avsatt cirka tre miljoner euro i finansiering till projekt som syftar till att utveckla livsmedelskedjan. Livsmedelsverket öppnar utlysningen den 5 mars 2024. Ansökningstiden går ut den 16 april 2024.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information

Ministeriet och förvaltningsområde

Ministeriet

Ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Mer information

Förvaltningsområde

Förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Mer information

Minister

Sari Essayah
Sari Essayah
Jord och skogsbruksminister