Från yrkesfiskare till kommersiell fiskare

I den nya lagen talar man inte längre om yrkesfiskare utan om kommersiella fiskare. Kommersiella fiskare registrerar sig hos närings-, trafik- och miljöcentralerna och är skyldiga att rapportera sina fångster. Bara en fiskare som finns i registret över kommersiella fiskare får sälja sin fångst och använda för kommersiellt fiske avsedda redskap.  Kommersiella fiskare indelas i två grupper enligt mervärdesskattegränsen i lagen om mervärdesskatt.

Den nya lagen har målet att ge bättre möjligheter att få tillstånd för kommersiellt fiske, öka utbudet av inhemsk fisk och bidra till hållbart kommersiellt fiske.