Ge respons om ny lag om fiske

* oblikatorisk information