Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

MMM005:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
(KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2019/782 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG vad gäller fastställande av harmoniserade riskindikatorer

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer MMM005:00/2020

Projektets arrangör jord- och skogsbruksministeriet

Mandattid 23.1.2020 – 30.10.2020

Datum för tillsättande 23.1.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 10.8.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  37/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Lailla toimeenpannaan komission direktiivi (EU) 2019/782 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden vahvistamisen osalta.

Ansvarig ministerMaa- ja metsätalousministeri Leppä

KontaktpersonTove Jern, jord- och skogsbruksministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Tove Jern, Maatalousylitarkastaja
tel. +358 295 162 318

Sammandrag

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
(KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2019/782 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG vad gäller fastställande av harmoniserade riskindikatorer

Mer om ämnet