Skogsbruk

Skogspolitikens huvudsakliga mål är att trygga förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk och mångsidig användning av skogen på ett sätt som gör verksamheten ekonomiskt lönsam och som bevarar skogarnas biologiska mångfald. Finlands skogspolitik leds av jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning. Skogspolitiska verktyg är lagstiftning, offentlig finansiering, informationsstyrning och institutionella arrangemang. Konsekvenserna, inflytandet och effektiviteten hos de politiska åtgärderna bedöms med hjälp av en systematisk granskningsmetod enligt teorin om politisk bedömning.

Sedan mitten av 1990-talet har man samlat de centrala riktlinjerna för den finska skogspolitiken i ett nationellt skogsprogram. Det senaste nationella skogsprogrammet är den nationella skogsstrategin 2035, som utarbetades av experter i samråd med många andra aktörer 2022. Visionen för den nationella skogsstrategin 2035 är välmående skog och växande välfärd. Strategin utarbetades utifrån den skogspolitiska redogörelse som styr användningen av våra skogar fram till 2050.  

På vår webbplats

Skogspolitisk redogörelse 2050
Nationell skogsstrategi 2035

På andra webbplatser

Video: Skogarna i Finland – fulla av möjligheter

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162150   E-postadress:


Niina Riissanen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162339   E-postadress: