Se mer...

Se också

Ny lag om fiske

Ny lag om fiske

Lagen om fiske har förnyats. Den nya lagen träder i kraft vid ingången av år 2016.

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Nationell skogsstrategi

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.