Ministeriö valtioneuvostossa

Valtionavustuksen myöntäminen Suomen metsäkeskukselle
MMM raha-asiainvaliokunta 23.2.2017 13.00
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 9.2.2017 13.00