Ministeriö valtioneuvostossa

Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 12.1.2017 13.00
Siirto Maatalouden interventiorahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 12.1.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.00