Hyppää sisältöön
Media

Uusia keinoja koirien pentutehtailuun puuttumiseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2024 11.13
Tiedote

Koirarekisteri on tärkeä keino puuttua pentutehtailuun. Sen avulla edistetään eläinten hyvinvointia ja helpotetaan lemmikkieläinten turvallista hankkimista. Tavoitteena on puuttua pentutehtailuun EU:n laajuisesti.

Pentutehtailussa tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon pentuja ja maksimoida toiminnasta saatava taloudellinen tuotto. Pentutehtaissa eläimiä pidetään usein huonoissa olosuhteissa ja niiden hoitoa laiminlyödään. Huonoista oloista peräisin olevilla pennuilla esiintyy usein sairauksia ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Pentutehtaita on sekä kotimaassa että ulkomailla. Myyjät ovat taitavia salaamaan pentujen alkuperän, joten pennun hankkijan voi olla vaikea tietää, onko pentu esimerkiksi tuotu ulkomailta Suomeen myyntiä varten. Myyjät pyrkivät myös välttämään vastuutaan tilanteissa, joissa pentu esimerkiksi sairastuu pian luovutuksen jälkeen. 
Kaikki Suomeen tuodut ja Suomessa syntyneet koirat tulee ilmoittaa Ruokaviraston koirarekisteriin ennen kuin ne luovutetaan uudelle haltijalle. Näin ollen koiran kasvattajan tai maahantuojan tiedot jäävät talteen koirarekisteriin. Pennun hankkijalle tämä tuo lisäturvaa ongelmatilanteissa. Pentua hankittaessa tulisikin aina varmistaa, että pentu on jo mikrosirutettu ja merkitty koirarekisteriin. Koirarekisterin avulla viranomaisille kertyy tietoa kaikista koiran elämän aikaisista haltijoista ja viranomaiset voivat tunnistaa pentutehtaiden valvontaa varten esimerkiksi henkilöitä, joiden kautta kulkee suuria määriä koiria. Toisaalta myös koirarekisteriin ilmoittamattomat pennut saattavat herättää viranomaisissa epäilyn pentutehtailusta.

Pentutehtailuun halutaan puuttua entistä tehokkaammin myös EU:ssa. Parhaillaan valmistellaan uutta EU-asetusta koirien ja kissojen hyvinvoinnista ja jäljitettävyydestä. Asetuksella säädettäisiin EU:n laajuiset vähimmäisvaatimukset koirien ja kissojen kasvattamiselle ja markkinoille saattamiselle. Asetus edellyttäisi muun muassa kaikkien myytävien tai muutoin luovutettavien koirien ja kissojen tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä EU-maissa. Pennun hankkija voisi myös itse tarkastaa, että netissä myytäväksi ilmoitetut koirat ja kissat on rekisteröity jonkin jäsenvaltion koira- tai kissarekisteriin. Asetusehdotuksen odotetaan etenevän neuvoston, parlamentin ja komission kolmikantaneuvotteluihin kesän parlamenttivaalien jälkeen.

Hanki pentu vain vastuulliselta kasvattajalta ja huolellisen harkinnan jälkeen mietittyäsi, onko sinulla varmasti aikaa ja taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia koirasta koko sen eliniän ajan. Parhaimmillaan saat koirasta itsellesi hyvän kaverin ja perheenjäsenen, jonka kanssa voit harrastaa ja liikkua luonnossa.


Lisätiedot

Koirien ja kissojen hyvinvointia ja jäljitettävyyttä koskeva EU-asetus
Tiina Pullola, erityisasiantuntija +358 295 162 108, etunimi.sukunimi@gov.fi

Koirarekisteri
Anssi Welling, erityisasiantuntija +358 295162151  etunimi.sukunimi@gov.fi


 

Eläimet ja kasvit