Kansallisen metsästrategian toteutus

Kansallinen metsästrategia 2025 ohjaa metsien osalta useiden ministeriöiden ja niiden alaisen hallinnon toimintaa. Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi metsästrategian toimeenpanoa ja sen seurantaa. Toimeenpanoa edistävät myös metsäneuvosto, sen alainen työvaliokunta sekä erilaiset ohjausryhmät ja muut työryhmät.

Päivitettyä kansallista metsästrategiaa toteutetaan vuosina 2019–2025. Toteutuksessa otetaan huomioon ohjelman seurannasta, väliarvioinneista ja hallitusohjelmien linjauksista tulevat muutostarpeet. Metsäneuvosto tarkastelee vuosittain strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä strategisten hankkeiden etenemistä.

Julkisen vallan tehtävänä on luoda metsäalalle hyvät toimintaedellytykset. Toteuttamiskeinoja ovat lainsäädäntö, toiminta- ja taloussuunnittelu sekä budjetointi, tulosohjaus, EU ja kansainvälinen vaikuttaminen, neuvonta ja viestintä. Strategiaa toteutetaan koordinoidusti eri hallinnonalojen omien ohjelmien ja kehittämishankkeiden sekä hallinnon alat ylittävien strategioiden ja projektien kautta. Valtakunnan tason toimenpiteiden rinnalla ohjelman toimeenpanossa on keskeinen merkitys myös alueellisilla toimenpiteillä, jotka huomioidaan alueellisissa metsäohjelmissa.

Muualla palvelussamme

Metsästrategian uudistus

Lisätietoja

Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162045   Sähköpostiosoite:


Katja Matveinen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162287   Sähköpostiosoite: