Hyppää sisältöön
Media

Broilereiden kasvatustiheyden määritys päivitetään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 14.51
Tiedote

Broilereiden suojelua koskeva asetus muutetaan siten, että kasvatustiheyden määritys on jatkossa luotettavampaa ja kuvaa paremmin todellista tilannetta kasvattamossa.

Uudistuksessa päivitetään jäähdyttämättömille ja jäähdytetyille ruhoille teuraspainon muuntokertoimet, joiden avulla voidaan laskea broilereiden elopaino ja sen avulla eläintiheys kasvatusosastoissa. Suurimmat sallitut eläintiheydet eivät tässä yhteydessä muutu.

Nykyiset muuntokertoimet ovat yli 10 vuotta vanhoja ja ne yliarvioivat nykyisten lintujen elopainoa. Tämän vuoksi tiloilla joudutaan kasvattamaan lintuja sallittua ylintä kasvatustiheyttä alemmalla eläintiheydellä. Muutos nostaisi eläintiheyttä tilatasolla 0,2-0,3 linnulla per neliömetri. Suomessa broilereiden kasvatus tapahtuu niin kutsutulla all in-all out –menetelmällä. Tämä tarkoittaa, että linnut tulevat kaikki kerralla kasvatusosastoon untuvikkoina ja ne lähtevät sieltä yhtenä ryhmänä ennen uusia lintuja. Tällöin lintujen kasvatustiheys on korkeimmillaan viimeisellä kasvatusviikolla. Kasvatustiheys mitataan tämän vuoksi vasta teurastamolla ja useimmiten teuraspainon kautta laskukaavalla. Tilatasolla elopainon mittausta on vaikea tehdä luotettavasti loppukasvatuksessa.

Lisäksi asetusmuutoksessa siirretään broilereiden pitäjän pätevyysvaatimusta koskevat säännökset lain tasolta asetukseen osana eläinten hyvinvointilakiuudistusta. Pätevyysvaatimukset eivät tässä yhteydessä muutu.

Valtioneuvoston päätös 18.4.2024

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Susanna Ahlström, puhelin 02951 62436

Ruoka ja maatalous