Biojalostamot

Biojalostamolla ja biotuotetehtaalla tarkoitetaan tehdasta tai toisiinsa integroitujen laitosten muodostamaa kokonaisuutta, joka jalostaa bioperäisiä raaka-aineita. Raaka-aineena voivat olla esimerkiksi metsien, peltojen ja vesien biomassat sekä yhdyskuntien ja teollisuuden jätteet ja sivuvirrat.

Esimerkkejä biojalostamoissa tuotettavista tuotteista ovat mm. sellu, liukosellu, ligniini, mäntyöljyjalosteet tai erilaiset biopolttoaineet kuten biodiesel, bioetanoli tai biokaasu. Biojalostamoissa tuotetaan usein jonkin toisen teollisuudenalan raaka-aineita, jolloin lopputuotteita voivat olla esimerkiksi erilaiset kemikaalit, kosmetiikka, lääkkeet, kankaat, älypakkaukset, funktionaaliset elintarvikkeet, eläinrehu tai lannoitteet. Biojalostamojen tuotteiden tai niistä valmistettavien lopputuotteiden kirjo on laaja ja kasvaa jatkuvasti.

Biojalostamoinvestoinnit lisäävät puun kysyntää Suomessa

Osa Suomessa valmistuneista ja päätetyistä biojalostamoinvestoinneista on ollut päätöksiä uusien laitosten rakentamisesta, kuten Metsä Groupin valmistunut Äänekosken biotuotetehdas. Osassa biojalostamoinvestoinneista on puolestaan muutettu jo olemassa olevien tehtaiden tuotantolinjoja esimerkiksi liukosellulinjoiksi tai sellutehtaan yhteyteen rakennetuksi ligniiniä jalostavaksi biojalostamoksi. Uusimpia valmistuneita investointeja ovat UPM:n liikenteen biopolttoaineita valmistava laitos Lappeenrannassa, Fortumin bioöljylaitos Joensuussa ja Metsä Groupin biokaasulaitos Joutsenossa.

Valtio edistää biojalostamoinvestointien syntymistä Suomeen muun muassa tukipäätöksillä sekä strategisissa ohjelmissa.  

Muualla verkossa
Hallitusohjelman biotalous -kärkihankkeen toteutus (Valtioneuvoston kanslia)

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350