Hoppa till innehåll
Media

200 000 euro för ersättningar för rovdjursskador

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2007 11.54
Pressmeddelande -

Enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut av 15.2.2007 har ministeriet anvisat 200 000 euro för ersättning för skador på odling, djur och lösöre orsakade av rovdjur. Beslutet täcker kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheters behov av anslag för ersättning av skadorna från år 2006. Anslaget har sänkts med ca 5 000 euro jämfört med år 2006.

Det inkom 40 ansökningar om ersättning för skador orsakade av björn, nio för skador orsakade av lodjur och 69 för skador orsakade av varg. I fjol var motsvarande antal 58, 10 och 50. Utgående från den tillgängliga informationen uppskattar man att ersättning inte ansöks hos staten för alla skador orsakade av stora rovdjur.

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter svarar för den slutliga administrativa kontrollen av ansökningarna. Myndigheterna ska till exempel senast den 27 februari kontrollera att grunderna för ersättning uppfylls. Därefter tar landsbygdsnäringsmyndigheterna de slutliga besluten om ersättningarna och skickar ut besluten till sökandena. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral betalar ersättningarna direkt in på mottagarnas konton.

Skadeersättning utbetalas i enlighet med ersättningsgrunderna i statsrådets förordning om ersättning av skador som orsakats av rovdjur (277/2000). En förutsättning för att ersättning ska betalas är att skadans värde är över 250 euro.

Beslut om ersättning av skador på ren som orsakats under den senare halvan av 2006 tas senare i vår.

Närmare information lämnas av:
överinspektör Jussi Laanikari, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 522 83, 040 733 62 29