Hoppa till innehåll
Media

2006 års nationella stöd och grunderna för stöd för biodling 2007

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2007 13.49
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag den 15 februari nivåerna på lagringsstöd för trädgårdsprodukter i Södra Finland (region A och B) samt koefficienten för miljöstödets nationella tilläggsdel år 2006. Därtill fastställde statsrådet grunderna för och nivåerna på nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen år 2007.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter, som är ett nationellt stöd, uppgår till max. 1,13 miljoner euro år 2006. Eftersom efterfrågan på stöd som har räknats utgående från godtagbara ansökningar, överskred maximibeloppet var man tvungen att sänka enhetsstödet. Stödet för maskinellt kylda lager för färskprodukter uppgår till 12,0 euro/m³ och för övriga lager 8,3 euro/m³. Stödet för lager avsedda för avtalsproduktion för industrin uppgår till 10,4 euro/m³ och för övriga lager 6,8 euro/m³.

Nationell tilläggsdel till miljöstödet

Den nationella tilläggsdelen ingår i lösningen med kommissionen år 2003 om nationellt stöd till Södra Finland. I tilläggsdel kan utbetalas högst 55 miljoner euro. Eftersom efterfrågan som har räknats utgående från godtagbara ansökningar, överskred maximibeloppet var man tvungen att minska tilläggsdelen. Tilläggsdelen kan utbetalas för 92 procent av tilläggsdelens gårdsspecifika belopp som i övrigt utbetalas.

Stöd för biodling år 2007

Stödet för biodling uppgår till 18 euro per bisamhälle. År 2006 var antalet biodlare ca 360 och antalet bisamhällen drygt 29 300.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
sektionschef Esa Hiiva, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 526 57, 040 733 62 25