Hoppa till innehåll
Media

Anslag på 2 milj. euro för virkesproduktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.12.2007 11.02
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har idag anvisat ytterligare 2,0 miljoner euro för arbeten och andra främjande åtgärder för att trygga hållbarheten hos årets virkesproduktion. Anslagen anvisas till skogscentralerna.

År 2007 har skogscentralerna sammanlagt tillgång till statsstöd på 59,54 miljoner euro och rätt att bevilja 64,36 miljoner euro för finansiering av arbeten som tryggar hållbarheten hos virkesproduktionen.

De tilläggsanslag som nu beviljas används i huvudsak för vården av 5 500 hektar ung skog. Dessutom finansieras bland annat drivning av energived, flisning av energived och bekämpning av rotticka.

Sysselsättningseffekten av anslaget uppskattas till 100 årsverken.

Mer information:
skogsrådet Marja Hilska-Aaltonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 52415