Hoppa till innehåll
Media

Antalet rovdjurrelaterade skador på renar exceptionellt stort

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2007 8.40
Pressmeddelande -

Enligt de TE-centraler som ligger inom renskötselområdet uppgick värdet av rov-djurrelaterade skador på renar till 1,65 miljoner euro under den första hälften av året. Vid samma tidpunkt i fjol var värdet av skadorna 1,051 miljoner euro. Jämfört med i fjol har antalet skador ökat med 57 procent. På grund av den stora och ovän-tade ökningen kan ministeriet inte betala ut ersättning för skador på renar två gång-er om året. Ersättningarna kommer således att utbetalas först i början av år 2008 då ministeriet vet det totala skadeantalet. Om skadorna visar en lika stor uppgång un-der den andra hälften av året är det möjligt att ersättningarna inte kan betalas fullt ut. Under den första hälften av året (1.1 - 30.6.2007) söktes ersättning för 2 822 rovdjursdö-dade renar. Antalet skador har ökat mest inom området för Lapplands TE-central där man sökte ersättning för 2 155 renar. Antalet är nästa lika stort som år 2006 sammanlagt. Or-saken till detta är de skador som järv har orsakat inom vissa renbetesområden. Jämfört med i fjol ökade de järvrelaterade skadorna med 91 procent. Det har varit omöjligt för jord- och skogsbruksministeriet att förutse en sådan utveckling eftersom antalet järvar inte alls har ökat på många år. År 2003 och 2004 låg värdet av renskador under en miljon euro. År 2005 betalade ministe-riet ut 1,75 miljoner euro i ersättning, år 2006 redan 2,1 miljoner euro. Trots jakt och be-kämpning av skador beräknar man att rovdjursskadorna i år uppgår till 3 miljoner euro. Antalet skador har inte varit lika stort en enda gång under de senaste 20 åren. Enligt jakt-lagen (87 §) ersätts skador orsakade av stora rovdjur inom ramen för budgeten av statens medel. Med samma medel kompenseras också skadorna på jordbruk, hundar, trafik och biodling (ca 0,2 miljoner euro årligen). Under tidigare år har ersättningarna betalats fullt ut två gånger per år. Inom renskötselområdet är det möjligt att minska varg-, björn- och lodjurrelaterade skador genom jakt. Järvstammen som är gles och förökar sig långsamt, tål inte beskattning. I praktiken har man senast beviljat licens för jakt på järv år 1983. I synnerhet beror detta på de åtaganden som enligt den så kallade Bernkonventionen tillkommer Finland. Jord- och skogsbruksministeriet ska utreda varför järvskadorna har växt ovanligt mycket. Nästa vinter och nästa år kommer ministeriet att följa upp skadeutvecklingen, speciellt inom området för Lapplands TE-central. Informationen kommer att utnyttjas i förvaltnings-planen för järvstammen som är under arbete. Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av överinspektör Jussi Laanikari, tfn 09-160 522 83, 040 733 62 29överinspektör Sami Niemi, tfn 09-160 533 74, 0400 238 505