Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om ursprungsmärkning av kött- och mejeriprodukter går framåt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2016 15.41
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriets förslag till förordning om märkning av ursprunget för mjölk och kött i mejeri- och köttprodukter sändes till EU-kommissionen den 28 september 2016. Förslaget sändes samtidigt också på remiss. Förordningen är planerad att träda i kraft i mars 2017.

När det gäller att ange ursprungslandet för kött som används som beståndsdel är målet att följa samma regler som när man anger ursprunget för färskt kött på EU-nivå: köttet ska märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. För mjölk finns det inte någon harmoniserad standard att ange ursprungslandet. I Finland ska mjölk ursprungsmärkas med vilket land kon är mjölkad i. Förordningen ska tillämpas på färdigpackade livsmedel som är tillverkade i Finland.

- För att kunna välja behöver konsumenterna tillräcklig och rätt information om livsmedlen. De flesta konsumenter vill få mer omfattande information om livsmedlens ursprung, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Finland har i flera sammanhang i Europeiska unionens organ understrukit att kraven på ursprungsmärkning av livsmedel ska utvecklas vidare och att bestämmelser om ursprungsmärkning ska ingå i EU-lagstiftningen. 

- Eftersom EU-lagstiftningen inte har utvecklats på det önskade sättet, ser vi det nödvändigt att utfärda nationella bestämmelser om märkning av ursprunget för kött som används som beståndsdel i livsmedel och för mjölk som används som beståndsdel i mejeriprodukter, konstaterar Tiilikainen.

Förordningen gäller för viss tid, dvs. två år. Innan förordningen slutar gälla, gör man en bedömning av hur försöket att ange ursprunget har inverkat på konsumenternas inköpsbeteende och kött- och mejerisektorns verksamhet. Ytterligare kommer man att ta fram en utredning om vilka kostnader kravet på ursprungsmärkning har medfört för de olika aktörerna i livsmedelskedjan samt hur kravet eventuellt påverkat livsmedelspriserna. 

Mer information:
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, tfn 0295 162 305
Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 438
fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk