Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Asetus liha- ja maitotuotteiden alkuperämerkinnöistä etenee

Maa- ja metsätalousministeriö
30.9.2016 15.41
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema asetusehdotus liha- ja maitotuotteissa käytetyn lihan ja maidon alkuperämaan ilmoittamisesta on lähetetty EU-komissiolle 28.9.2016. Samalla asetusehdotus lähti kansalliselle lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan maaliskuussa 2017.

Ainesosana käytettävän lihan osalta alkuperämaan ilmoittamisessa on tarkoitus noudattaa samoja sääntöjä kuin tuoreen lihan alkuperän ilmoittamisessa on EU-tasolla: lihan osalta tulisi ilmoittaa eläimen viimeinen kasvatusmaa ja teurastusmaa. Maidon osalta ei ole harmonisoitua mallia alkuperämaan ilmoittamiseksi. Suomessa alkuperämaa olisi lypsymaa. Asetusta sovellettaisiin valmiiksi pakattuihin elintarvikkeisiin, jotka on valmistettu Suomessa.

– Kuluttajat tarvitsevat ostopäätöstensä tueksi riittävät ja oikeat tiedot elintarvikkeista. Suuri osa kuluttajista haluaa nykyistä kattavampia tietoja elintarvikkeiden alkuperästä, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen perustelee.

Suomi on useissa eri yhteyksissä Euroopan unionin toimielimissä korostanut, että elintarvikkeiden alkuperämerkintöjä koskevia vaatimuksia tulee edelleen kehittää ja että alkuperämerkinnöistä tulisi säätää nimenomaan EU-lainsäädännössä.

– Koska alkuperämerkintöjä koskevaa EU-lainsäädäntöä ei ole kehitetty toivotulla tavalla, pidämme tarpeellisena säätää kansallisesti elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan sekä maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittamisesta, ministeri Tiilikainen toteaa.

Määräaikainen asetus olisi voimassa kaksi vuotta. Ennen asetuksen soveltamisen päättymistä tehdään selvitys, jossa arvioidaan alkuperämaan ilmoittamista koskevan määräaikaisen kokeilun vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen sekä liha- ja maitosektorin toimintaan. Lisäksi arvioidaan elintarvikeketjun eri toimijoille alkuperämerkintävelvoitteesta aiheutuneita kustannuksia sekä mahdollisia vaikutuksia elintarvikkeiden hintoihin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, p. 0295 162 305
lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 0295 162 438
[email protected]

Eläimet ja kasvit Kimmo Tiilikainen Ruoka ja maatalous