Hoppa till innehåll
Media

Statligt stöd för skogsförnyelse i områden med skador efter stormen Asta

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.8.2010 5.55
Pressmeddelande -

Stormen Asta som härjade i Finland i förra veckan orsakade stora skador på skog. Läget är i synnerhet svårt för de skogsägare som inte har någon skadeförsäkring. Med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk kan privata skogsägare beviljas statligt stöd för skogsförnyelse. Statligt stöd kan beviljas till exempel i det fallet att stormskadorna kräver att området måste beskogas genom odling.

Enligt en första uppskattning stiger omfattningen på skador till cirka 1 miljon kubikmeter fälld skog. Allra värst drabbades området för Södra Savolax, Mellersta Finlands och Sydöstra Finlands skogscentraler. Stormskador förekommer också i Mellersta Österbotten och Norra Savolax. Nästa vecka ska Skogsforskningsinstitutet och skogscentralerna göra en närmare uppskattning av skadornas omfattning.

Skogsförvaltningen har förberett sig för stormskador med hjälp av beredskapsplaner. I fjol blev en nationell beredskapsplan för skogsskador klar. Planen bygger på en nationell beredskapsplan för stormskador från år 2007 och på statsrådets principbeslut om en strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner (TSVF) 2006. De regionala skogscentralerna har arbetat fram egna beredskapsplaner tillsammans med räddningsverken.

Stormen har fällt mycket olika typer av skog. Till exempel i Södra Österbotten var det kanter av färska kalhyggen, fröträdställningar och nyligen gallrade trådbestånd som drabbades. Nästan alla träd har rivits upp med rötterna varvid kontakten med marken är kvar och röjning inte är brådskande. Röjning av stormfällda träd har inletts. Enligt uppgifterna från industrin avsätts resurserna nu på de stormhärjade områdena i mån av möjlighet.

När en närmare uppskattning av skadorna blir färdig, ska möjligheten till stöd från Europeiska unionens solidaritetsfond utredas. Medlemsstaterna kan få stöd ur fonden för att avhjälpa konsekvenserna av katastrofer. I regel betalar fonden inte ut kompensation för skador som täcks av privata försäkringar.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

statssekreterare Minna-Mari Kaila, tfn 040 775 60 60
avdelningschef Juha Ojala, tfn 050 413 55 15

Sirkka-Liisa Anttila