Hoppa till innehåll
Media

Byggnadsstöd för ladugård på basis av direktförsäljningskvoten för mjölk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2007 12.18
Pressmeddelande -

Kvoten för direktförsäljning av mjölk medräknas i framtiden i kravet på mjölkkvot då investeringsstöd för byggande av ladugård beviljas. Jord- och skogsbruksministeriet ändrade i dag förordningen om strukturstöd för lantbruket. Stödet kan beviljas endast för den del av byggnadskostnaderna som motsvarar den andel som gårdens koplatser enligt mjölkkvoten utgör av antalet koplatser efter investeringen. Kravet på mjölkkvoten har för år 2007 fastställts till 8 100 liter per koplats.

Direktförsäljningen gäller närmast försäljningen av betingsmjölk, d.v.s. den mjölk som säljs direkt från gården till konsumenten eller försäljning av ost eller glass som tillverkats av mjölk som producerats på gården. Av direktförsäljningskvoten är cirka 5,1 miljoner liter i 481 producenters besittning och cirka 2,5 miljoner liter i den nationella reserven. Årsproduktionen uppgår till cirka 3,8 miljoner liter, dvs. knappt två promille av landets hela mjölkproduktion.

Med direktförsäljningskvoten idkas endast administrativ handel. Priset för den administrativa direktförsäljningskvoten är detsamma som priset för mejerimjölkskvoten, dvs. 4 cent per liter.

Om anbud att köpa en direktförsäljningskvot godkänns beror bl.a. på planen för inledande av verksamhet och dess omfattning samt utredningen om de investeringar eller de investeringsplaner som gjorts för förädling av den mjölk som producerats på gården.

Om det finns motivering kan man få en direktförsäljningskvot omvandlad till mejerimjölkskvot tre år efter att man fått kvoten. Motiveringen kan vara att direktförsäljningsverksamheten inte trots försök har lönat sig.

Endast några direktförsäljningsgårdar om året beräknas söka stöd för sina ladugårdsinvesteringar.

Genom förordningen utfärdas också fullmakt att helt med nationella medel finansiera de investeringsbidrag och startbidrag för unga odlare som sökts inom år 2006 i Norra Finlands mål-1 region och ännu inte beviljats. Ändringen beror på att EU:s delfinansierade bidragsmedel för perioden 2000-2006 bundits vid tidigare gjorda stödbeslut. Med tanke på stödtagaren betyder ändringen att den som får nationellt stöd inte längre i det skede stödet betalas ut behöver visa upp kvitton på utgifterna.

Mer information ger jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Hannu Porkola, tfn 09-160 542 47
lantbruksöverinspektör Kari Ojala, tfn 09-160 542 50
överinspektör Esko Leinonen, tfn 09-160 542 26