Hoppa till innehåll
Media

Chelsea Flower Show värnar om växtskydd, Finland representeras av Finnish Soul Garden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2020 15.31 | Publicerad på svenska 7.2.2020 kl. 9.57
Nyhet

Den 19–23 maj 2020 ordnas den världsberömda traditionella utställningen Chelsea Flower Show i London. Den finländska naturen blomstrar i växtskyddets anda i tävlingsträdgården Finnish Soul Garden, som planerats av miljöbiologen och landskapsarkitekten Taina Suonio.

”FN:s internationella år för växtskydd är ständigt närvarande på utställningen, eftersom växtskydd är utställningens huvudtema. På utställningens webbplats får de som jobbar inom branschen och de som har trädgårdsskötsel som hobby praktiska råd om hur växtsjukdomar och växtskadegörare kan bekämpas”, berättar Suonio.

Finnish Soul Garden utgör en egen berättelse. Den finländska havsstrandsträdgården med bastu och strandväxter från Östersjön flyttas till London för att beundras av besökare. Vattenelementet med klippstränder fulländar den genuina stämningen. Förbättrandet av levnadsförhållandena för pollinerare framhävs av insekthotellet i trädgården och av bastuns tak, som består av ängsväxter.

”I trädgården blommar blåklockor och liljekonvaljer”, beskriver Taina Suonio, som har planerat Finnish Soul Graden.

”Den EU-lagstiftning som trädde i kraft i december, växtskyddslagen och kontrollförordningen har inverkat ganska mycket på arrangemangen. Exempelvis förutsätter införseln av växter till Storbritannien att alla växter har växtpass i enlighet med EU:s anvisningar”, berättar Suonio. ”Samarbetet med jord- och skogsbruksministeriet har varit givande på många plan, även när det har gällt att klargöra lagstiftningsfrågor.”

I egenskap av initiativtagare till FN:s internationella år för växtskydd gläder sig jord- och skogsbruksministeriet åt att växtskyddet betonas även vid trädgårdsutställningar.

”Det är verkligen fint att Taina Suonios fantastiska trädgård för fram Finland på detta sätt. Under temaåret för växtskydd behöver vi samarbeten av detta slag, och den världsberömda utställningen Chelsea Flower Show utgör den bästa möjliga arenan”, säger Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet.

Genom att skydda växter skyddar vi livet.

Ytterligare information

Om växtskydd och det internationella året för växtskydd


Om Chelsea Flower Show

Om Finnish Soul Garden

  • Taina Suonio, miljöbiolog och landskapsarkitekt, taina.suonio(at)hotmail.com, www.rmgardens.fi
Djur och växter