Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås att siktanordningar för nattskytte ska tillåtas vid jakt på vildsvin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2023 15.27 | Publicerad på svenska 4.12.2023 kl. 10.35
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen på remiss. Målet är att underlätta jakt på vildsvin, göra det lättare att ha kontroll över vildsvinsstammen och minska risken för spridning av afrikansk svinpest.

Det föreslås att jaktlagen ändras så att siktanordningar för nattskytte vilka elektroniskt förstorar eller omvandlar bilden får användas vid jakt på vildsvin utan ansökan om dispens. Syftet med propositionen är att effektivisera jakten på vildsvin för att förhindra spridning av afrikansk svinpest. 
Propositionen baserar på de riktlinjer som dragits upp av arbetsgruppen för frågor som gäller vildsvin. Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 28 april 2022 en arbetsgrupp med uppgift att bland annat dra upp riktlinjer för hur vildsvinsstammen ska hanteras och dess situation kontrolleras med stöd av jaktlagstiftningen och lagstiftningen om djursjukdomar, i synnerhet med beaktande av de åtgärder som behövs för att förhindra spridningen av afrikansk svinpest. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.5.2022-31.12.2023. 
Enligt arbetsgruppens riktlinjer är målet att fortsätta minska vildsvinsstammen, som redan är på nedgång. På medellång sikt är målet att halvera stammen. Utanför Östra Nyland och Sydöstra Finland, där det finns relativt stora koncentrationer av vildsvin, är målet att vildsvin främst ska påträffas sporadiskt, och bestånden ska inte heller tillåtas bli tätare eller permanenta. En annan riktlinje som dragits upp av arbetsgruppen är att siktanordningar för nattskytte bör tillåtas vid jakt på vildsvin.
Remisstiden går ut den 19 januari 2024. Meningen är att ändringen av jaktlagen så träda i kraft snart som möjligt.

Länkar:
Utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 33 § i jaktlagen samt begäran om utlåtande finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats

Pressmeddelande den 11 oktober 2023: Arbetsgruppen för frågor som gäller vildsvin har dragit upp riktlinjer om vildsvinsstammen och siktanordningar för nattskytte

Mer information:
Teemu Nikula, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 055, fornamn.efternamn@gov.fi 
Ida Anomaa, sakkunnig, tfn 0295 16 2364, fornamn.efternamn@gov.fi

Djur och växter Lagstiftning Mat och jordbruk Vilt