Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utbudet på närproducerad mat i offentliga kök påskyndas genom introduktion av kriterierna för upphandling av ansvarsfullt producerade livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet
22.3.2017 13.19 | Publicerad på svenska 22.3.2017 kl. 16.31
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet vill säkerställa att en upphandlingskompetens som stöder valet av hållbart och ansvarsfullt producerade livsmedel förankras hos de offentliga aktörerna och börjar synas i livsmedelskonsumtionen. I samband med den landsomfattande introduktionsturné som kommer att inledas i vår kan man bekanta sig med de kriterier för hållbar upphandling av livsmedel som Motiva och EkoCentria publicerat i dag. Kriterierna för ansvarsfull livsmedelsupphandling kommer snart också att börja tillämpas vid statsrådets kansli.

Kriterier som betonar hållbarhet och ansvar vid upphandling av livsmedel har inte tidigare funnits samlade på ett ställe. Att saken lyfts upp och aktivt hålls synlig med tanke på beslutsfattare, upphandlare, måltidstjänster, producenter, företagare och andra aktörer kräver därför särskilda insatser. Introduktionsturnén, som startar från Uleåborg i april och genomförs av Motiva och EkoCentria, omfattar hela landet. Under evenemanget är det möjligt att med hjälp av upphandlingsmodeller bekanta sig med de nu publicerade upphandlingskriterierna, som kan användas som hjälp vid upprättandet av anbudshandlingar.

Ministeriernas lunchrestauranger med i pilotprojekt för ansvarsfull upphandling av livsmedel

För att stödja ibruktagandet av upphandlingskriterierna samlar Motiva in information om sådan upphandling som tillämpar kriterierna i handboken på ett så omfattande sätt som möjligt. Också statsrådets kansli, som ansvarar för konkurrensutsättningen av måltidstjänsterna vid ministeriernas lunchrestauranger och representationslokaler, kommer att börja tillämpa kriterierna för ansvarsfull upphandling. Staten kan inte direkt gynna inhemska råvaror i sina livsmedelsanskaffningar, men de nu publicerade kvalitetskriterierna främjar valet av inhemska alternativ.

– Anskaffning av livsmedel av dålig kvalitet kan inte motiveras med upphandlingslagen. Handboken ger dem som producerar offentliga måltidstjänster konkreta medel att välja mat som är ansvarsfullt producerad – också inhemsk och närproducerad mat. Den finländska livsmedelskedjan agerar internationellt sett ansvarsfullt. Hos oss har producenterna nämligen förbundit sig till strikta miljökriterier och bär också ansvar för djurens välbefinnande och livsmedlens säkerhet, framhäver jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Under de senaste dagarna har frågan om livsmedlens ursprung och kvalitet lyfts fram till följd av det fiffel som avslöjats inom köttproduktionen i Brasilien. Brasilianskt kött importeras också till Finland.

– De kriterier för miljövänlig produkton, djurens välbefinnande och andra etiska omständigheter som anges i handböckerna ligger på en så hög nivå att man tryggt kan äta mat som producerats på basis av dem. Genom att införa dessa kriterier kan de offentliga beslutsfattarna säkerställa att den mat som serveras t.ex. i skolor och på sjukhus uppfyller de höga kvalitetskriterier som finländarna förutsätter av sina egna producenter, konstaterar minister Tiilikainen.

De kriterier för ansvarsfullt producerade livsmedel som nu publicerats hänför sig till ett principbeslut som statsrådet fattade i juni 2016 och enligt vilket staten i sina livsmedelsupphandlingar särskilt ska beakta odlingsmetoder som är goda med tanke på miljön, djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerheten. Principbeslutet är en del av det spetsprojekt för statsminister Juha Sipiläs regering som handlar om en lönsammare finländsk matproduktion och en bättre handelsbalans.

Ytterligare information:
Anna-Leena Miettinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 033 0812, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
Hanna Nuutinen, gruppchef, statsrådets kansli, tfn 040 550 5917, hanna.nuutinen(at)vnk.fi

Handböckerna och en tidtabell för introduktionsturnén publiceras på jord- och skogsbruksministeriets webbtjänst.

Ekologiskt Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Närmat