Hyppää sisältöön
Media

Elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteerien perehdytyksellä vauhditetaan lähellä tuotetun ruoan tarjontaa julkisissa keittiöissä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2017 13.19
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa varmistaa, että kestäviä ja vastuullisia elintarvikevalintoja tukeva hankintaosaaminen todella jalkautuu julkisille toimijoille ja alkaa näkyä elintarvikkeiden kulutuksessa. Motivan ja EkoCentrian tänään julkaisemiin elintarvikehankintojen kestävyyttä painottaviin kriteereihin voi tutustua keväällä käynnistyvän perehdytyskiertueen tilaisuuksissa, joita järjestetään ympäri maata. Elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteereitä sovelletaan pian myös valtioneuvoston kansliassa.

Elintarvikehankintojen kestävyyttä ja vastuullisuutta painottavia kriteerejä ei ole aiemmin ollut koottuna yhteen. Siksi asian esiin nostaminen ja sen näkyminen aktiivisesti päättäjille, hankintoja tekeville, ruokapalveluille, tuottajille, yrittäjille ja muille toimijoille vaatii erillistä panostusta. Huhtikuussa Oulusta käynnistyvä, Motivan ja EkoCentrian toteuttama perehdytyskiertue kattaa koko maan. Tilaisuuksissa on mahdollisuus tutustua mallihankintojen avulla nyt julkaistuihin hankintakriteereihin, joita voidaan käyttää apuna laadittaessa tarjousasiakirjoja.

Ministeriöiden lounasravintolat vastuullisten ruokahankintojen pilotiksi

Hankintakriteerien käyttöönoton tukemiseksi Motiva kokoaa tietoa hankinnoista, joissa oppaan arviointiperusteita on sovellettu mahdollisimman laajasti. Mukaan vastuullisuutta painottavia hankintakriteereitä soveltamaan on lähdössä myös valtioneuvoston kanslia, joka vastaa ministeriöiden henkilöstöravintoloiden ja edustustilojen ruokapalveluiden kilpailuttamisesta. Kotimaisuutta ei valtiokaan voi suoraan suosia ruokahankinnoissaan, mutta nyt julkaistut laatukriteerit edesauttavat kotimaisen vaihtoehdon valituksi tulemista.

– Hankintalailla ei voi perustella huonolaatuisia elintarvikehankintoja. Opas antaa julkisten ruokapalvelujen tuottajille konkreettisia keinoja valita vastuullisesti tuotettua ruokaa – myös kotimaista ja lähellä tuotettua. Suomalainen ruokaketju toimii kansainvälisessä mittakaavassa vastuullisesti, meillä tuottajat ovat sitoutuneet tiukkoihin ympäristökriteereihin ja kantavat vastuuta eläinten hyvinvoinnista ja elintarvikkeiden turvallisuudesta, muistuttaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Elintarvikkeiden alkuperä ja laatu ovat viime päivinä nousseet keskusteluun Brasiliassa ilmenneiden lihantuotantoon liittyneiden väärinkäytösten vuoksi. Brasilialaista lihaa tuodaan myös Suomeen.

– Oppaissa kuvatut kriteerit tuotannon ympäristöystävällisyydelle, eläinten hyvinvoinnille ja muulle eettisyydelle ovat niin korkeita, että niiden perusteella valikoitunutta ruokaa uskaltaa syödä turvallisin mielin. Ottamalla käyttöön nämä kriteerit julkiset päättäjät voivat varmistaa, että vaikkapa kouluissa ja sairaaloissa syötävä ruoka täyttää ne korkeat laatukriteerit, joita suomalaiset edellyttävät myös omilta tuottajiltaan, toteaa ministeri Tiilikainen.

Nyt julkaistut kriteerit vastuullisesti tuotetuille elintarvikkeille kytkeytyvät valtioneuvoston kesäkuussa 2016 antamaan periaatepäätökseen, jonka mukaan valtion elintarvikehankinnoissa on otettava vahvemmin huomioon ympäristön kannalta hyvät viljelymenetelmät, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Periaatepäätös on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen ruoan tuotannon kannattavuuden ja kauppataseen parantamisen kärkihanketta.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 033 0812, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi
ministerin erityisavustaja Risto Lahti, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi
ryhmäpäällikkö Hanna Nuutinen, valtioneuvoston kanslia, puh. 040 550 5917, hanna.nuutinen(at)vnk.fi

Perehdytyskiertueen aikataulu julkaistaan maa- ja metsätalousministeriön verkkopalvelussa.

Kimmo Tiilikainen Luomu Lähiruoka Ruoka ja maatalous