Hoppa till innehåll
Media

Livsmedlens ursprung framgår fortfarande av märkningen på förpackningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2009 10.04
Pressmeddelande -

Konsumenten vet också i fortsättningen vilket land livsmedlen kommer ifrån. Ursprungslandet ska anges på förpackningen om konsumenten annars blir vilseledd. Med statliga stöd kan man däremot inte marknadsföra inhemska livsmedel.

Enligt EU:s riktlinjer om statliga stöd som reglerar marknadsföring av livsmedel med offentliga medel får enskilda företag, varumärken eller ursprung inte nämnas i reklamkampanjer som har fått statligt stöd. Detta gäller inte s.k. beteckningsskyddade produkter som får märkas med ursprung. I Finland är bl.a. Lapin Puikula (Lapplands mandelpotatis) en skyddad ursprungsbeteckning. Det går att göra reklam för närproducerad mat och nämna hållbar utveckling i sammanhanget, bara man inte gör reklam för inhemsk närproducerad mat.

Begränsningarna att inte nämna ursprunget, som diskuterats i offentligheten, gäller inte reklamkampanjer som sker med företagens och föreningarnas egna pengar. För reklam och media används årligen 1315 miljoner euro. Livsmedlens andel av denna summa är 92 miljoner euro. Vidare använder detaljhandeln årligen 289 miljoner euro för reklam. Det statliga stödet för marknadsföring av jordbruksprodukter uppgår till 3,5 miljoner euro per år.

När man använder statligt stöd för reklam får ursprunget inte heller framkomma i samband med föreningens namn. Detta betyder dock inte att föreningen måste ändra sitt namn. Föreningen kan fortsatt heta Finfood eller Inhemska Trädgårdsprodukter men i reklamkampanjer som får statligt stöd, får ursprunget inte nämnas.

Enligt kommissionen kan föreningens namn som hänvisar till ursprunget skrivas i förkortad version, dvs. Inhemska Trädgårdsprodukter kunde t.ex. heta Trädgårdsprodukter. Kampanjen kan också ha en separat webbadress som leder till föreningens hemsidor. Statligt stöd ska användas för marknadsföring av produkter, inte föreningar.

Det rör sig också om stödmottagarens rättsskydd när det gäller att följa bestämmelserna. Jord- och skogsbruksministeriet ser till att stödet används enligt bestämmelserna. Föreningarna behöver således inte senare betala tillbaka stöden vilket skulle kunna medför stora ekonomiska svårigheter för föreningarna.

De välkända ursprungsbeteckningarna, såsom Sirkkalehti (Hjärtblad) och Hyvää Suomesta (Läckert finskt), slopas inte om föreningarna och producenterna fortfarande självfinansierar dem. När föreningarna och företagen använder egna pengar kan de på samma sätt som tidigare framhäva det inhemska ursprunget.

Kommissionens tolkningar om ursprung och statligt stöd har också lett till förändringar i andra europeiska länder.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Anna-Leena Miettinen, tfn 09-160 54279, 0400 330 812