Hoppa till innehåll
Media

En delegation för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande tillsatt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2011 11.00
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsatte i dag nya medlemmar i delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande vid jord- och skogsbruksministeriet. Delegationen bistår ministeriet i frågor och riktlinjer som gäller dessa djurs välbefinnande.

Delegationen följer upp och bedömer hur sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande utvecklas i samhället. Delegationen lägger fram förslag om hur djurens välbefinnande kan utvecklas och ger utlåtanden om viktiga projekt och förslag. Vidare har delegationen en viktig uppgift i att intensifiera samarbetet mellan myndigheter och branschaktörer.

Delegationen arbetar också för att höja medvetenheten om och värdesättandet av sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande och öka dialogen kring dessa frågor.

Delegationens sammansättning är bred. Medlemmarna företräder olika aktörer engagerade i sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, t.ex. hobbyverksamhet, myndigheter, forskning och frivilligt djurskyddsarbete. I delegationen ingår ordförande, vice ordförande och 12 övriga medlemmar med personliga ersättare. Ytterligare anlitar delegationen experter inom olika branscher.

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder. Mandattiden börjar den 1 oktober 2011 och går ut den 30 september 2014. Till ordförande tillsattes juris kandidat Risto Rydman och till vice ordförande professor Outi Vainio vid Helsingfors universitet. De övriga medlemmarna är (ersättare inom parentes):

Hundverksamhet:
vice ordförande i fullmäktige Mika Leppinen, Finlands kennelklubb
(kommunikationschef Klaus Ekman, Finlands viltcentral)

Kattverksamhet:
veterinärmedicine doktor Suvi Pohjola-Stenroos
(vet. med. lic. Mari Vainionpää)

Hästverksamhet:
veterinären Nina Lehmonen, Finlands Hippos rf
(regionchef Kielo Kestinmäki, Finlands ryttarförbund)

Forskningen om sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande:
kliniska läraren Laura Hänninen, Helsingfors universitet
(forskaren Anna Hielm-Björkman, Helsingfors universitet)

Etiken kring hållning av sällskaps- och hobbydjur:
polit. mag. FM Paula Hirsjärvi
(polit. mag. FM Elisa Aaltola)

Jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Tiina Pullola, jord- och skogsbruksministeriet
(regeringssekreterare Pirjo Tomperi, jord- och skogsbruksministeriet)

Livsmedelssäkerhetsverket:
sektionschef Taina Mikkonen, Livsmedelssäkerhetsverket
(direktören för forskningsenheten Marjukka Anttila, Livsmedelssäkerhetsverket)

Tillsynsmyndigheten, djurskyddet:
tillsynsveterinären Maria Wahlfors, Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö
(länsveterinären Jessica Löfgren-Eriksson, Regionförvaltningsverket i Södra Finland)

Det frivilliga djurskyddsarbetet:
verksamhetsledare Helinä Ylisirniö, Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
(tf. verksamhetsledare Kati Pulli, Eläinsuojeluliitto Animalia ry)

Det praktiska veterinärmedicinska arbetet:
specialveterinär i smådjurssjukdomar Jukka Marttila
(specialveterinär i hästsjukdomar Kati Vainio)

Handeln med sällskaps- och hobbydjur:
djurhandlaren Joana Turpeinen, Suomen Akvaario- ja lemmikkieläinkauppiaidenliitto ry
(uppfödare av alpackor Harri Ahokas, Alpakkakasvattajat ry)

Konsumenter:
FM Joonas Gustafsson
(biologistuderande Viljami Kankaanpää)

Våren 2009 tillsatte statsrådet en delegation för att förbättra utvecklingen av produktionsdjurens välbefinnande på en bred front och samarbetet mellan aktörerna. Detta arbete gäller endast djur som hålls för produktion.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Tiina Pullola, tfn 09 160 52288, 040 173 0366