Hoppa till innehåll
Media

Ett hållbart och lönsamt livsmedelssystem – inspelning av det inledande evenemanget på finska

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2024 16.27 | Publicerad på svenska 6.3.2024 kl. 16.10
Nyhet

Den 8 februari ordnade jord- och skogsbruksministeriet ett inledande evenemang för helheten Ett hållbart och lönsamt livsmedelssystem. Vid evenemanget presenterades de riktlinjer utifrån vilka man inleder arbetet för att uppnå ett hållbart och lönsamt livsmedelssystem i enlighet med regeringsprogrammet. En videoinspelning av evenemanget finns på ministeriets webbplats.

Evenemanget öppnades av jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, som betonade vikten av samarbete. Livsmedelssystemet är en helhet som består av flera olika tvärsektoriella processer (produktion, förädling, distribution och konsumtion) som berör hela samhället. Livsmedelssystemet är en av försörjningsberedskapens grundpelare, och sköts inte enbart inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. 

Vid evenemanget framfördes många synpunkter på hållbar livsmedelsproduktion och möjligheterna till tillväxt och export inom livsmedelsbranschen. Dessutom fick man ta del av hur man ser på Finland i Kina. I paneldebatten konstaterade representanterna för Hailia Oy, Birkkala gård och Atria att det behövs ännu mera samarbete för att främja tillväxten och exporten, och att varje sektor måste betraktas som en helhet som sträcker sig från producenten fram till konsumentens tallrik. Också Finlands styrkor och värderingar bör lyftas fram i större utsträckning. 

Evenemanget avslutades av statssekreterare Päivi Nerg, som välkomnade alla aktörer inom livsmedelssystemet att delta i samarbetet för att främja livsmedelsystemet. Det praktiska arbetet med regeringsprogrammets olika projekt inleds, och vi hoppas att vi kan göra det tillsammans med ett brett nätverk av aktörer.


Här kan du lämna dina uppgifter om du vill delta i samarbetet. Länk till en annan webbplats  Här kan du se videoinspelningen av evenemanget på finska. Inspelningen har inte översatts till svenska. Länk till en annan webbplats

Mer information:

Elina Ovaskainen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 180
 

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä Mat och jordbruk