Hoppa till innehåll
Media

Ett utkast till nationellt program för utveckling av skolmaten har sänts på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2022 15.40 | Publicerad på svenska 26.10.2022 kl. 15.33
Pressmeddelande
Iloiset oppilaat ovat syömässä koulun ravintolassa, tyytyväinen opettaja katsoo heitä toisesta pöydästä.

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt ett utkast till program för utveckling av skolmaten på remiss. Syftet med programmet är att göra skolmaten mer uppskattad och att öka deltagandet i skolmåltiderna samt att utveckla praxis inom skolbespisningen. Remissyttranden om utvecklingsprogrammet kan lämnas till och med den 9 november.

Syftet med programmet för utveckling av skolmaten är att göra skolmaten mer uppskattad och att öka deltagandet i skolmåltiderna samt att utveckla praxis inom skolbespisningen. Programmet innehåller också ett flertal utvecklingsförslag. Man har försökt hitta lösningar för att införa ett mellanmål som en del av skolmåltiderna. Andra mål för programmet är att göra skolmaten mer inhemsk, hälsosam och ekologisk och att utveckla skolmåltider som kännetecknas av jämlikhet och gemenskap.

Programmet har utarbetats i samarbete med berörda aktörer

En multiprofessionell arbetsgrupp har svarat för utarbetandet av programmet. Vid beredningen har den samarbetat med olika berörda aktörer, såsom läroanstalter, producenter av måltidsservice, föreningar och livsmedelsindustrin. Elever och studerande har hörts vid workshoppar för ungdomar som ordnats i samarbete med Kompetenscentret för ungas delaktighet, vid diskussionsmöten för berörda grupper och vid Dialogpaus-diskussioner. Elevers och studerandes erfarenheter har också samlats in genom riktade enkäter.

Finland är känt som ett föregångar- och expertland när det gäller servering av skolmat. Vårt system med skolmat är unikt ur internationellt perspektiv, men trots den långa erfarenheten av systemet och dess många styrkor finns det behov av att reformera och utveckla det. Hur de behoven ser ut kartläggs i det nationella program för utveckling av skolmaten som nu har sänts på remiss.

I oktober 2021 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en arbetsgrupp för att bereda ett program för utveckling av skolmaten i enlighet med regeringsprogrammet. Utvecklingsprogrammet ger en bild av skolmaten och skolmåltiderna i nuläget, och där lyfts också fram de viktigaste effekterna och betydelserna av skolmåltiderna.

Vi önskar få yttranden i synnerhet av programmets målgrupper, dvs. beslutsfattare, utbildningsanordnare, läroanstalter inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet, producenter av kommunala måltidstjänster och andra berörda grupper.

Den remissbehandling som nu inletts är en central del av utvecklingsprogrammets inkluderande beredningsprocess. Programmet färdigställs utifrån remissresponsen och publiceras i december 2022.

Mer information:

Virpi Kulomaa, skolmatssamordnare, tfn 029 5162 260
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, ordförande för arbetsgruppen, tfn 029 5162 013

Länk till begäran om remissyttranden och programutkastet (på finska)