Hyppää sisältöön
Media

Luonnos Kouluruuan kehittämisohjelmasta lausunnoille

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2022 15.40
Tiedote
Iloiset oppilaat ovat syömässä koulun ravintolassa, tyytyväinen opettaja katsoo heitä toisesta pöydästä.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen Kouluruuan kehittämisohjelmaksi. Ohjelman tavoitteena on lisätä kouluruuan arvostusta, ruokailuun osallistumista ja kehittää kouluruokailuun liittyviä käytäntöjä. Kehittämisohjelmasta pyydetään lausuntoja 9. marraskuuta mennessä.

Kouluruokaohjelma esittää joukon kehittämisehdotuksia. Ohjelmassa on pyritty löytämään ratkaisuja, joiden pohjalta välipala voidaan tuoda osaksi kouluruokailua. Muita tavoitteita ovat kouluruuan kotimaisuusasteen, terveellisyyden ja ekologisuuden parantaminen ja tasa-arvoisen ja yhteisöllisen kouluruokailun kehittäminen.

Ohjelma on laadittu yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa

Ohjelman laadinnasta on vastannut moniammatillinen työryhmä. Valmistelussa on tehty yhteistyötä sidosryhmien, kuten oppilaitosten, ruokapalveluntuottajien, yhdistysten sekä elintarviketeollisuuden kanssa. Oppilaita ja opiskelijoita on kuultu Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa yhteistyössä järjestetyissä nuorten työpajoissa, sidosryhmäpalavereissa ja Erätauko-keskusteluissa ja heidän kokemuksiaan on kerätty kohdennetuilla mielipidekyselyillä.

Suomi tunnetaan kouluruuan tarjoamisen edelläkävijänä ja asiantuntijamaana. Kansainvälisesti ainutlaatuiseen kouluruokailujärjestelmäämme liittyy pitkästä kokemuksesta ja monista vahvuuksista huolimatta uudistus- ja kehittämistarpeita, joita lausunnoille lähtenyt kansallinen kouluruuan kehittämisohjelma kartoittaa.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti lokakuussa 2021 työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman mukaista kouluruuan kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelma kertoo kouluruuan ja –ruokailun nykytilan ja nostaa esiin tärkeimmät vaikutukset ja merkitykset.

Toivomme lausuntoja etenkin ohjelman kohderyhmiltä, joita ovat päätöksenteosta vastaavat, opetuksen järjestäjät, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitokset, kunnallisia ruokapalveluja tuottavat ruokapalvelutoimijat sekä muut kouluruokailun keskeiset sidosryhmät.

Nyt alkanut lausuntokierros on keskeinen osa kouluruuan kehittämisohjelman vuorovaikutteista valmisteluprosessia. Ohjelma viimeistellään lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta ja se julkaistaan joulukuussa 2022.

Lisätietoja:

Kouluruokakoordinaattori Virpi Kulomaa, p. 029 5162 260 (Ohjelman yksityiskohtainen sisältö ja tavoitteet)
Työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, p. 029 5162 013

Linkki lausuntopyyntöön ja ohjelmaluonnokseen