Hoppa till innehåll
Media

Vad betyder EUSBSR? Läs om strategin på de nya sidorna!

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2017 11.14
Nyhet

Webbsidorna som gäller återvinning av näringsämnen i strategin för Östersjöregionen har publicerats. Strategin lanserades år 2009 av Europeiska unionen. Eftersom strategin är mycket omfattande ville vi också ha sidorna på ministeriets webbplats.

Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, öka välståndet och länka samman regionen. Enligt strategin har jord- och skogsbruksministeriet ansvar för återanvändningen av näringsämnen i jord- och skogsbruket.  

Ministeriet är ansvarigt för politikområdet Bioekonomi och samordnar särskilt frågor som handlar om hållbart jordbruk och återvinning av näringsämnen.  - Båda frågorna är ytterst aktuella i hela Östersjöområdet, säger Leena Anttila som arbetar som konsultativ tjänsteman vid ministeriet. 

De tre huvudsakliga målen i strategin samordnas runt omkring Östersjön. Förutom jord- och skogsbruksministeriet arbetar också miljöministeriet och Trafiksäkerhetsverket Trafi med de tre målen. Miljöministeriet ska minska utsläpp av näringsämnen inom politikområdet Nutri och Trafi siktar till säker sjöfart genom politikområdet Safe.  

- Östersjöregionen har många styrkor och om vi satsar på dem kan vi förbättra hela regionens välfärd. Till exempel genom att utnyttja den höga utbildningsnivån och kompetensen kan vi finna nya lösningar för att återvinna näringsämnen. De här styrkorna ska vi ta tillvara även i EU:s strategi för Östersjöregionen, säger Leena Anttila om strategins karaktär. 
Att främja återanvändningen av näringsämnen är också ett av målen i regeringens spetsprojekt, försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen samt landsbygdsprogrammets särskilda finansiering.   

Jord- och skogsbruksministeriet: Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Ytterligare upplysningar: jord- och skogsbruksministeriet:
Leena Anttila, konsultativ tjänsteman,fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 162 240 

EU och internationella frågor